Back to top

Immunodeficiències secundàries

Són les immunodeficiències més prevalents i requereixen, igual que en el cas anterior, un equip expert que pugui fer el diagnòstic i el seguiment dels pacients. Les immunodeficiències secundàries han augmentat en la darrera dècada com a conseqüència de l’aplicació de tractaments que s’utilitzen per modular el mal funcionament del sistema immunitari en diverses malalties, com les autoimmunes, o en tractaments oncohematològics. Això pot produir desajustos i afavorir les infeccions i l’aparició d’aquest tipus d’immunodeficiències adquirides.

Els pacients que pateixen una immunodeficiència secundària generalment ho fan de manera transitòria. Els especialistes de la nostra Unitat indiquen si és necessari l’ús d’antibiòtics, d’immunoglobulines o d’altres tractaments mitjançant un pla individualitzat que adapta el tractament a l’edat de l’infant, al grau d’immunodeficiència i a la situació clínica associada. 

Actualment atenem pacients que presenten algun dèficit immunitari, transitori o permanent, després o durant el tractament de quimioteràpia en patologia oncològica, o pacients que requereixen tractaments immunomoduladors perquè pateixen malalties immunomediades. La intervenció primerenca en aquests pacients mitjançant la col·laboració amb els professionals que indiquen els tractaments immunosupressors permet evitar complicacions, que poden ser severes, i millorar-los la qualitat de vida.

Tractament per a les immunodeficiències secundàries

Tractament substitutiu amb immunoglobulines

L’ús d’aquesta teràpia és menys freqüent en les immunodeficiències secundàries que en les primàries, però de vegades és necessari. Es pot administrar en l’àmbit hospitalari o per via subcutània per prevenir infeccions.

No cobert per la sanitat pública

Vacunació

En els pacients immunodeprimits les malalties que es poden prevenir mitjançant la vacunació presenten més freqüència i gravetat. Un pla de reforç vacunal específic pot evitar possibles infeccions.

No cobert per la sanitat pública

Profilaxi antibiòtica

L’antibiòtic, tant si és profilàctic com precoç, permet prevenir complicacions infeccioses. Es dona en quadres d’immunodeficiència moderada o greu.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix