Back to top

Josep Maria Martínez Crespo

Josep Maria Martínez Crespo

Idiomes:
Castellà, català i anglès

Em trobaràs a

Àrea de la Dona
Obstetra y ginecòleg
Expert en:
Medicina Maternofetal. Diagnòstic i teràpia fetal. Cirurgia fetal.
Cap de Secció de Medicina Fetal. Consultor Senior del Servei de Medicina Maternofetal.

Idiomes:
Castellà, català i anglès

Em trobaràs a

Àrea de la Dona