Back to top

Micròtia

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa  d'una unitat específica per a l'abordatge de la micròtia, la Unitat Funcional Integral de Micròtia (UFIM).

Som centre de referència per a la reconstrucció del pavelló auricular a Espanya, designat pel Ministeri de Salut (CSUR).

Oferim

Informació i acollida psicològica

Informem la família en el moment del diagnòstic i fem una acollida psicològica de la família.

No cobert per la sanitat pública

Avaluació auditiva, teràpia i seguiment

Realitzem l'avaluació auditiva del pacient, indiquem la millor opció terapèutica i en fem el seguiment.

No cobert per la sanitat pública

Valoració quirúrgica

Una valoració quirúrgica del pacient permet determinar la possibilitat de reconstrucció del pavelló auricular.

No cobert per la sanitat pública

Orientació a les famílies

Orientem sobre com gestionar aquesta malformació en l'entorn familiar i social, en les diferents etapes de creixement del nen.

No cobert per la sanitat pública

Accessibilitat

Informem sobre l'accessibilitat dels pacients, ja sigui en l'àmbit públic o privat.

No cobert per la sanitat pública

Formació d'altres professionals

Formem professionals, de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona o d'altres centres, que en algun moment del procés interactuen amb el pacient o la seva família.

No cobert per la sanitat pública

derivació a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Informem sobre els procediments de derivació des dels Centres d'Atenció Primària (CAP) o especialistes de referència.

Comparteix