Back to top

Missió i valors

Com a centre de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, assumim els seus principis i el debat necessari entre la bioètica i els avenços científics. Els valors que guien la nostra tasca són:

  • Hospitalitat. És el valor suprem i per excel·lència de l'Orde, i que engloba els següents.
  • Qualitat. És la base essencial del servei que oferim i de la seva gestió.
  • Respecte per a totes les persones que assistim en els nostres centres.
  • Responsabilitat en el servei que prestem.
  • Espiritualitat per guiar cada persona en la recerca de significat, religió i aspectes transcendentals.

Donem assistència a la societat sense exclusions dins del Servei Català de la Salut (CatSalut) i del Sistema Nacional de Salut espanyol. Investiguem respectant els principis d'autonomia i justícia. 

Els valors de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu (província Aragó-Sant Rafael)

Comparteix