Back to top

Natalia Pérez Neira

Natalia Pérez Neira, directora d'Economia i Finances Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Natalia Pérez Neira

Idiomes:
Castellà, català, anglès, alemany
Directora d'Economia i Finances
Experta en:
Gestió Econòmica i Comptabilitat

Idiomes:
Castellà, català, anglès, alemany

És directora d'Economia i Finances de l'Hospital Sant Joan de Déu. És responsable de les àrees de comptabilitat, fiscal, tresoreria, facturació, costos, compres i magatzems generals. Juntament amb les funcions clàssiques del desenvolupament d'aquests àmbits, és responsable de l'elaboració anual del pressupost del centre així com del seguiment, d'impulsar les mesures necessàries per al seu compliment i de dotar dels recursos financers necessaris per a la seva implementació.

Simultàniament, pertany als patronats de la Fundació Sant Joan de Déu i l'Institut Borja de Bioètica. Anteriorment, havia estat el responsable del control de gestió al Grup Planeta DeAgostini, coordinant la informació financera i anàlisi de les variables financeres més rellevants de les 14 filials del grup. De 1996 a 2000, va ser responsable de control de gestió de compres i consums a Frape Behr, SA, i prèviament a ser auditora sènior a Arthur Andersen (actual Deloitte).

És llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, també ha realitzat formació en programes de desenvolupament directiu a IESE-Universitat de Navarra. Com a docent, va ser professora de la Universitat Ramon Llull (1997).