Back to top

Nefrologia: investigació i assajos clínics

Col·laborem en diversos estudis i assajos pediàtrics que promou la indústria o la Societat Espanyola de Nefrologia Pediàtrica, així com en els derivats d'altres serveis d'adults, particularment l'Hospital Clínic de Barcelona, amb el qual tenim una estreta relació en recerca sobre trasplantament renal.

Estudis multicèntrics i col·laboradors

REPIR 2

Registre espanyol de pacients amb insuficiència renal crònica abans de rebre tractament substitutiu.

REPIR 1 

Registre nacional de pacients en tractament substitutiu, diàlisi i trasplantament. 

OCATT

Registre de pacients amb insuficiència renal crònica a Catalunya.

Aquests tres registres de pacients, amb dades anònimes, permeten avaluar la situació dels pacients malalts renals a Espanya, valorar les tècniques de diàlisi i els resultats en trasplantament: donació d'òrgans, esdeveniments ocorreguts, durada de l'empelt, rebutjos, etc. Amb aquests resultats, l'Organització Nacional de Trasplantament pot elaborar l'informe públic anual.

Genètica i malalties renals

Cistinosi: Societat Espanyola de Nefrologia (SEN), AIRG-E, ORPHAN.

Síndrome de Lowe: CIBERER

Estudis col·laboradors 

Transició a l'hospital d'adults, assajos clínics, multicèntrics, etc.

Participem en els principals congressos nacionals: Associació Espanyola de Nefrologia Pediàtrica, Societat Catalana de Neurologia, Societat Catalana de Pediatria, Societat Espanyola de Nefrologia, etc.

Comparteix