Back to top

Farmàcia

El nostre centre d'activitat és el pacient i les seves necessitats, no només el medicament en si mateix.

El Servei de Farmàcia treballa per a tot l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. És un departament central que atén tant els pacients hospitalitzats com els pacients ambulatoris. Es validen més de 600.000 prescripcions mèdiques a l'any.

Per als nostres professionals, el centre de l'activitat és el pacient i les seves necessitats, no només el medicament en si mateix. Hem de tenir habilitats per donar resposta a les necessitats farmacoterapèutiques, a vegades complexes, que permetin tractar des de nadons prematurs de menys d'un quilo de pes fins a adolescents i adults.

El nostre objectiu és assegurar que el medicament necessari arribi de forma adequada, al lloc adequat i en el moment adequat. Els nostres professionals revisen minuciosament totes les prescripcions. A més, el nostre magatzem automatitzat disposa d'un sistema de gestió d'alta precisió que assegura l'eficiència, l'eficàcia i la seguretat imprescindible en tot moment.

Gestionem la medicació de tots els pacients ingressats, però també dispensem de forma ambulatòria medicaments d'ús hospitalari que no es comercialitzen a través de les farmàcies comunitàries. 

A través de l'atenció farmacèutica ambulatòria, atenem les necessitats farmacoterapèutiques de grups de pacients específics, com els pacients amb fibrosi quística, hemofília, càncer, o medicaments especials d'alta complexitat o estrangers. S'atenen ambulatòriament més de 2.700 pacients a l'any (18.000 dispensacions/any).

Per facilitar l'administració de determinats fàrmacs, realitzem fórmules magistrals pròpies i úniques, que el pacient hospitalitzat o ambulatori pot necessitar. El Servei de Farmàcia prepara 140 fórmules magistrals diferents a l'any.

Atenció farmacèutica ambulatòria

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 hores. Dimecres de 8:00 a 19:00 hores. Dimarts tancat de 14:30 a 15 hores.
Planta 0 de l'edifici de Consultes Externes.

Podem oferir

Selecció i informació de medicaments

La Comissió de Farmàcia i Terapèutica és un òrgan multidisciplinari en què participen especialistes de diferents serveis. La seva responsabilitat és seleccionar els medicaments necessaris per a l'Hospital i assegurar que se'n faci un ús racional i eficient. 

Seguretat i eficàcia

Els professionals del Servei de Farmàcia som capdavanters en sistemes de gestió d'informació per garantir l'eficàcia i la seguretat de tots els medicaments que es prescriuen i subministren a l'Hospital. En la farmacoteràpia pediàtrica, la seguretat és un repte importantíssim i difícil, en què treballem des de tots els àmbits possibles.

Atenció farmacèutica

Els farmacèutics hospitalaris portem a terme una activitat clínica. Estem integrats en els equips multidisciplinaris de l'Hospital. Des del nostre Servei, revisem i validem les prescripcions que fan els metges de tot l'Hospital. Vigilem que les dosis siguin correctes, que no hi hagi interaccions i si hi ha alguna discrepància ens posem en contacte amb l'especialista. Aquest procediment, que es coneix com a validació farmacèutica, és una eina bàsica que afegeix el coneixement farmacèutic al tractament del pacient i a la seva seguretat.

També seguim i assessorem els pacients polimedicats, per tal de coordinar i ordenar l'arsenal terapèutic prescrit pels diferents professionals que porten cada cas.

Farmacotècnia

Els nostres tècnics preparen minuciosament, a mida de cada pacient, les dosis de medicaments, les fórmules especials, les nutricions parenterals i els fàrmacs citostàtics.

Dispensació i distribució de medicaments

Els tècnics del Servei de Farmàcia dispensen i distribueixen els medicaments i les preparacions al pacient ambulatori i a les unitats de l'Hospital per tal que les administri.    

Comparteix