Back to top

El nou Hospital a Esplugues de Llobregat

A l’hora de triar la zona de Barcelona on ubicar el nou hospital, es va analitzar la cobertura d’altres centres i es va decidir que hi havia una zona amb poca atenció sanitària paediàtrica: el sud-oest de Barcelona i la seva comarca. El lloc més idoni van ser uns terrenys de la companyia elèctrica FECSA al barri de Finestrelles d’Esplugues de Llobregat. El 1970 allà va ser on es va començar a construir l’actual hospital.

Durant el primer any de funcionament, el 1973, ja es van atendre 2.100 parts, 122.000 consultes externes, 15.000 ingressos i 38.000 urgències. Els informatius de l'època es van fer ressò de l'inici de l'activitat del centre.

No-DO 18 de febrer de 1974

No-DO 18 de febrer de 1974

 

El 1985, en plena crisi econòmica, l’Hospital va entrar a formar part de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP). Tot i això, i degut als problemes financers, va haver de fer una reducció de plantilla.

La integració progressiva a la XHUP i també a la Universitat de Barcelona per esdevenir un hospital universitari, així com l’aliança amb l’Hospital Clínic, van contribuir a l’expansió del centre durant els anys noranta i inici del segle XXI.

L'any 2004 es va posar en marxa el programa estratègic PAIDHOS 2004-2008 que va posicionar el centre com un hospital terciari.

La crisi del 2008 va provocar una retallada del pressupost de la sanitat pública, d’un 15%,  que va afectar tots els hospitals públics o concertats. L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va haver de reduir salaris, nombre de professionals i nombre de llits per poder fer front a aquesta difícil conjuntura. 

Comparteix