Back to top

Organitzativa i assistencial

Programa de Simulació Avançada i Darwin Home

Problema i solució

El Programa de Simulació Avançada parteix de la necessitat de millorar l'entrenament dels professionals i les seves dinàmiques de treball en equip, amb l'objectiu de millorar la seguretat del pacient.

El programa de simulació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona permet crear un entorn en què entrenar-se de manera adequada amb tècniques de simulació avançada. La simulació pot ajudar a disminuir la morbimortalitat un 20%.

Darwin Home és una aplicació mòbil que permet portar la zona de simulació a casa, perquè els professionals puguin seguir l'entrenament en reanimació neonatal. Aquesta aplicació es pot adquirir en el sistema operatiu iOS a l'AppStore i en Android a Google Play

Estado actual

  • Més de 50 instructors de simulació formats a l'Hospital.
  • Prop de 150 sessions de simulació internes i 70 sessions de simulació externes.
  • Nombroses àrees involucrades: Urgències, Obstetrícia, Anestèsia, UCI, Neonatologia, Cirurgia, Transport Pediàtric, Hemodinàmica.
  • Metodologia de formació de Harvard Medical School (acord amb el Programa de Simulació del Boston Children’s Hospital).
  • Ampliació de línies de treball: entrenament, test d'espais, test d'equipament mèdic i tests de procediments clínics.
  • Hospital membre de la International Pediatric Simulation Society (IPSS)
  • 600 llicències de Darwin Home, moltes venudes a Nestlé.    

Origen

Innovació interna (prioritat estratègica de l'Hospital, PAIDHOS 2010).

Programa de Simulació - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Pediatria dels Pirineus 

Problema i solució

Històricament, la comarca de l'Alt Urgell sempre havia tingut dificultats per oferir atenció pediàtrica, tant pel dèficit de professionals especialistes en Pediatria com per la situació geogràfica de la zona.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, juntament amb un grup de pediatres innovadors de la zona, va formar el 2010 una societat cooperativa, Pediatria dels Pirineus, per prestar assistència sanitària tant als centres d'atenció primària de la comarca com a l'Hospital de l'Alt Urgell.

Aquest model de gestió, que és pioner a Catalunya, dóna més protagonisme als professionals i alhora garanteix la integració de l'assistència primària i hospitalària.

Els professionals que formen part d'aquesta cooperativa participen en cursos de formació contínua que s'imparteixen a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i estan en contacte diari amb el centre.  

Estado actual

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona coordina l'assistència pediàtrica, ginecològica i obstètrica a la comarca de  l'Alt Urgell.

Origen

Innovació interna (Dr. Andreu Parareda, Servei d'Oncologia Pediàtrica)

 PrevenGo – Programa de prevenció de l'obesitat infantil

Problema i solució

Les dades indiquen que la població infantil espanyola té un problema de sobrepès i obesitat (31% dels nens, respecte als Estats Units, amb un 34%). Segons els estudis científics (New England Journal of Medicine, 2011), quan són adults, els nens obesos tenen 5,4 vegades més risc de desenvolupar diabetis mellitus tipus 2 que els nens que no han estat obesos.

L'anàlisi de McKinsey (2014) sobre l'obesitat al món (“How the world could better fight obesity”) apunta que el problema de l'obesitat, que és evitable, és multifactorial. 

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tracta més de 500 pacients per obesitat. Les dades indicaven que el 40% no tornava després de la primera visita, ja que l'obesitat no és considerada socialment una malaltia. 

PrevenGo és un programa de salut híbrida (tecnologia + professionals) que té com a objectiu incrementar l'adherència al tractament (exercici físic i alimentació) dels infants.

A cada família li entreguen dos dispositius de monitoratge (fitness trackers de les cases Fitbit o Garmin), un al nen i un altre a un dels pares. Aquesta intervenció digital ve acompanyada per la incorporació d'un especialista (nutricionista, expert en canvis d'hàbits de vida), que acompanya i motiva els nens i les famílies al llarg de tot el programa.

Amb el programa PrevenGo, no només els pacients s'activen i s'hi impliquen, sinó que també ho fan els familiars, mitjançant els canvis d'hàbits, el monitoratge i l'ajuda de professionals. A més a més, és una magnífica manera de prevenir la diabetis tipus 2 i les complicacions cardiovasculars.

Estado actual

  • Pilot efectuat amb 40 nens (2013 - juny 2016).

Origen

Innovació externa (projecte de coinnovació entre Sanofi i l'Hospital). Per la nostra part, el lideratge correspon a la Dra. Marta Ramon Krauel (cap del Servei d'Endocrinologia), Marina Llobet (dietista-nutricionista del Servei d'Endocrinologia), Maria Jesús Leal (dietista-nutricionista) i Marina García (infermera).

Comparteix