Back to top

Pèrdua auditiva

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'una unitat d'avaluació auditiva neonatal i infantil, on fem les proves funcionals auditives que ens permeten obtenir un diagnòstic precís i indicar el tractament més adequat en cada cas.

Proves funcionals auditives: 

  • Audiometries per observació de la conducta o reflexos
  • Audiometries lúdiques
  • Audiometries tonals i verbals
  • Otoemissions acústiques
  • Impedanciometria: timpanometria i reflexos estapedials
  • Potencials evocats auditius de: tronc cerebral i d'estat estable
  • Electrococleografia

També diagnostiquem i tractem el vertigen en infants.

Comparteix