Back to top

Projectes d'innovació

Aquests projectes han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER amb el suport d’ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.

Logos ACCIÓ i Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER

Hospital Líquid 4.0: Sistema digital expert d’assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte que té per objectiu avançar en el canvi organitzatiu i assistencial de l'Hospital cap a una medicina més proactiva, col·laborativa i personalitzada, utilitzant com a palanca de canvi les TIC.

El projecte pretén incrementar l'evidència científica de l'eficiència i l'eficàcia de les tecnologies digitals com a eines clau en la prestació de serveis de salut.

Aquest projecte "Hospital Líquid 4.0 (HL4.0)" es divideix en 2 grans eixos de treball:

  1. Identificar i agregar totes les dades de salut generades dins i fora de l'Hospital (tant les ja existents a la HCE: clíniques, genòmiques, imatges biomèdiques o d'altres sistemes de l'hospital, com les generades pel propi pacient a través de comunitats de salut en línia, mHealth, etc.) i explotar-les amb sistemes de Big Data i anàlisi per donar suport a la decisió clínica i a la recerca.
  2. Assegurar la multicanalitat en el model d'atenció i la prestació de serveis, fent la transició des d'un model reactiu basat en "rebre i gestionar trucades" sense informació de l'interlocutor, cap a un model de gestió proactiu i informat de la salut dels pacients i la població.

Entitats participants: Vodafone, ALAMO, i2CAT, HSJD, FSJD

Nº de referència: COMRDI15-1-0015

Ajut concedit: 702.310,58€

Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

ACADOM, assegurant la continuïtat assistencial domiciliària

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte en el que es pretén facilitar la continuació assistencial en l’àrea de les teràpies de rehabilitació mitjançant la telemedicina.

Per això es desenvoluparà un sistema que tindrà trets diferencials i altament innovadors en el camp de la rehabilitació domiciliària.

Es faran servir sistemes intel·ligents, que suggereixin itineraris de teràpia i s’adaptin automàticament a l’evolució del pacient, i sistemes de reconeixement de veu. Aquestes funcionalitats són especialment complicades en el cas d’infants amb dificultats cognitives i de la parla greus degudes a patologies com el Dany Cerebral Adquirit (DCA) o amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

Entitats participants: Itchycoo-Labs, Verbio, Omada Interactiva, i2CAT, HSJD, FSJD

Nº de referència: COMRDI15-1-0026

Ajut concedit: 631.792,12€

Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

Projecte QuirofAM: Investigació en am/i3D en la indústria de la salut per a la millora de la pràctica quirúrgica

El projecte "QuirofAM" s'emmarca dins de la Comunitat LLAVOR 3D, que recull dins de la seva estratègia com a eix d'actuació prioritari la "Potenciació de la Innovació en Producte i Tecnologia" de l'àmbit sectorial de Sistemes Industrials, i sota aquest paradigma determina els àmbits tecnològics estratègics i els reptes i oportunitats que en deriven.

L'objectiu del projecte "QuirofAM" és la transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la fabricació additiva en tres nivells: models d'assaigs quirúrgics, guies i implants per a reconstrucció i implants bioactius per a la generació de teixits. Un dels beneficis més interessants que té aquesta tecnologia en el sector biomèdic és la individualització dels tractaments.

Durant el transcurs d'aquest projecte s'investigarà la conversió de les imatges mèdiques escanejades del cos humà en fitxers aptes per a construir peces mitjançant Fabricació Additiva (FA), l'obtenció de nous materials biocompatibles, el desenvolupament de processos productius més eficients i versàtils, nous post-processos i tractaments superficials que subministren millors propietats per a la pràctica quirúrgica i la validació tecnològica dels resultats obtinguts.

Entitats participants: Fundació CIM, IBEC, IQS, LEITAT, RICOH, FSJD, HSJD, CSPT, TRACTIVUS, AVINENT, VECMEDICAL.

Núm. de referència: COMRDI16-1-0011

Ajuda concedida: 1.117.768,32€

Data d'inici: 1 de gener de 2018

Comparteix