Back to top

Raquel Cecilia Costa

Raquel Cecilia Costa, psychiatrist

Raquel Cecilia Costa

Idiomes:
Castellà, català, anglès
Psiquiatra infantil i juvenil
Experta en:
Diabetis mellitus tipus 1

Idiomes:
Castellà, català, anglès
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, 2001-2007. Especialitzada en Psiquiatria a l’Hospital Universitari de Vic, 2008-2012. Rotacions externes a Psiquiatria Infantojuvenil a la Unitat d’Aguts i interconsultes de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i a la Unitat de Subaguts de l’Hospital Benito Menni, a Sant Boi de Llobregat, 2011. Des de maig de 2014, psiquiatra adjunta en trastorns de la conducta alimentària (consultes externes i hospital de dia) i interconsultes d’endocrinologia (planta, consultes externes i grups de suport). Beca Alicia Koplowitz d’estada curta al Joslin Diabetes Center, per dur-hi a terme un projecte de recerca, 2016-2017. Inici del Doctorat en Medicina a la Universitat de Barcelona, 2017. Les meves aficions són tenir cura dels altres, córrer i viatjar.

Formació

 • Becària de la Fundació Alicia Koplowitz, 2016-2017.
 • Curs d’introducció d’anàlisi estadística SPSS en ciències de la salut, Col·legi de Metges de Barcelona, 2016.
 • Curs d’atenció a l’infant en risc, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, 2015.
 • Curs de formació per a la gestió de grups d’infants i adolescents, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, 2014-2015.
 • Farmacologia en la infància i l’adolescència, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, 2014.
 • Curs teòric i pràctic d’actualització en l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de nens i adolescents amb TDAH i les seves comorbiditats, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, 2014.

Experiència internacional

 • Joslin Diabetes Center, Boston, Harvard Medical School, 2016-2017.
 • Col·laboració a l’ONG Kaliu Nepal, Prisoners Assistence Nepal, 2015.
 • Rotació en psiquiatria transcultural, Hospital Sant Joan de Déu de Piura, Perú, 2012.
 •  Col·laboració a l’ONG Idukay, Perú, 2008.
 • Col·laboració a l’ONG Salud a El Salvador, 2006.

Activitat científica

 • Desenvolupament de projecte de recerca sobre risc de trastorns de conducta alimentària en adolescents amb diabetis de tipus 1, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, 2016-2017.
 • Col·laboració en el projecte d’avaluació i tractament psicopatològic en el fracàs escolar i acadèmic, Hospital Universitari Vall d’Hebron, març 2013.
 • Investigadora principal del projecte final de residència: “L’insight en l’esquizofrènia i el risc de suïcidi”, Hospital de Vic, maig 2012.
 • Investigadora de l’estudi fase 3, multicèntric i amb cegament doble, de comparació de l’LY2140023 i l’aripiprazole en pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia, Hospital de Vic, 2011-2012.
 • Col·laboració en l’Estudi RERISC-TMS sobre valoració del risc cardiovascular en pacients amb malaltia mental greu, Hospital de Vic, 2010.
 • Foguet Q, Roura P, Bullón A, Mauri C, Gordo N, Cecília R. “Factores de riesgo vascular, riesgo vascular y calidad de vida en pacientes con trastorno mental severo”, Atención Primaria, 2012 (FI 0,957).