Back to top

Subvencions i ajuts públics

Subvencions públiques 2019

Departament d'Educació - Generalitat de Catalunya

Subvenció per ajudar en el finançament de la despesa de la Unitat docent hospitalària ubicada a l'Hospital: 16.458 euros.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya

Subvenció per a ajudar en el finançament de l'Espai Associacions de l'Hospital. Cohesió entre associacions: 668 euros.

Diputació de Barcelona

Subvenció per ajuts econòmics a famílies en situació de vulnerabilitat: 2.245 euros.

Generalitat de Catalunya
  • Subvenció per ajuts econòmics a famílies en situació de vulnerabilitat: 16.000 euros.
  • Projecte Sentim: 4.277 euros.
  • Subvenció per ajudar en la gestió ambiental: 800 euros.

Addicionalment, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va rebre a finals del 2006 una subvenció de capital de la Generalitat de Catalunya (vehiculada a través del Departament de Salut) per ajudar en el finançament de les obres de remodelació i ampliació de les seves infraestructures, amb la finalitat d'adaptar-les a l'important increment de volum i complexitat de la seva activitat experimentat en les últimes dècades.

El cobrament d'aquesta subvenció està condicionat a l'execució de les obres compromeses. Adjuntem la còpia de la resolució del Departament de Salut corresponent a la subvenció.

Comparteix