Back to top

Trastorns del Son: especialitats

Els infants i adolescents que tractem tenen dificultats per agafar el son o mantenir-lo, així com excessiva somnolència durant el dia. En un terç dels casos no és només un problema d’hàbits i és necessari descartar algunes patologies. Alguns dels problemes que tractem habitualment són:

Trastorns

Apnea del son obstructiva (SAHOS)

És un problema habitual que es produeix quan la respiració s’atura mentre l’infant dorm. Passa perquè les vies respiratòries estan totalment o parcialment obstruïdes.

No cobert per la sanitat pública

Terrors nocturns i somnambulisme

Són algunes de les parasòmnies o alteracions més comunes. Poden aparèixer en diferents fases del son en forma d’episodis breus o parcials de despertar.

No cobert per la sanitat pública

Narcolèpsia

La somnolència diürna excessiva pot ser deguda a aquesta patologia rara, també anomenada hipersòmnia, que causa episodis de son involuntari.

No cobert per la sanitat pública

Cames inquietes

Moviments espontanis i incontrolables de les cames durant el repòs o just abans de dormir. Afecta la qualitat del son.

No cobert per la sanitat pública

Moviments rítmics durant el son

Moviments involuntaris a tot el cos que afecten el pacient fins que aconsegueix adormir-se. La persistència del problema pot fer necessari el tractament.

No cobert per la sanitat pública

Malalties cròniques

Poden causar alteracions del son l’al·lèrgia, l’asma, la diabetis, el reflux gastroesofàgic, les crisis epilèptiques, el càncer o les patologies d’origen neurològic.

No cobert per la sanitat pública

Proves diagnòstiques

Quan ho considerem necessari per confirmar o descartar alteracions o patologies, fem alguna de les proves següents:

Test de latències múltiples

Es fa quan hi ha somnolència excessiva durant el dia. Consisteix a fer diversos registres del son a intervals de 2 hores, sempre l’endemà de fer-se una polisomnografia nocturna.

No cobert per la sanitat pública

Polisomnografia nocturna

És el registre d’una nit de son. S’avaluen diverses variables fisiològiques del pacient durant les etapes del son, com ara els moviments oculars, la respiració, l’activitat elèctrica del cervell, etc.

No cobert per la sanitat pública

Actigrafia

Estudi indirecte de l’estructura del son mitjançant l’activitat física i els moviments del pacient. Es col·loca un dispositiu en forma de rellotge durant diversos dies per fer el mesurament. És una prova innòcua.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix