Back to top

La Unitat de Diabetis, acreditada com a centre de referència europeu

El programa SWEET li reconeix la prestació d’una “atenció de qualitat demostrada”.

Publicat a:
8 Novembre 2016
Equip de la Unitat de Diabetis celebrant el dia mundial de la diabetis
Equip de la Unitat de Diabetis celebrant el dia mundial de la diabetis
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2016/2016_11_15_noticia_diabetis_x945.jpg

El programa SWEET, acrònim de Better control in Pediatric and Adolescent DiabeteS: Working to crEate cEnTers of reference, va sorgir inicialment com un projecte finançat per la Unió Europea per establir xarxes de centres de la diabetis que assegurin l'accés i cura de qualitat als nens i adolescents amb diabetis, en base al compliment d'estàndards de qualitat d’acord a les guies clíniques internacionals. En l'actualitat és un consorci internacional de centres de referència recolzat per la Societat Internacional de Diabetis Pediàtrica (ISPAD) i la Federació Internacional de Diabetis (FID).

La Unitat de Diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu és fins al moment l'única d'Espanya que ha obtingut la distinció del programa SWEET. Mitjançant ella, el consorci reconeix l'existència d’un equip multidisciplinari capaç de proporcionar atenció de qualitat demostrada en  diabetis pediàtrica I mitjançant anàlisi diaris i comparatius amb altres centres pediàtrics de referència del consorci així com la realització d'auditories periòdiques del grup d'acreditació NHS National Peer Review Program d’Anglaterra.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
La Unitat de Diabetis, acreditada com a centre de referència europeu