Back to top

El 80% de les nenes i adolescents no realitzen l'activitat física recomanada per l'OMS

L'informe Faros proposa en la seva onzena edició mesures per a fomentar la pràctica de l'esport en la població infantil femenina

28 Maig 2018
Imatge de portada informe Faros nenes i esport
Imatge de la portada de l'Informe Faros sobre la pràctica de l'esport en nenes i adolescents
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2018/informe-faros-ninas-y-deporte-hospital-sant-joan-de-deu-barcelona.jpg

El darrer informe del portal FAROS de promoció de la salut i el benestar infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ​​avalat pel Consejo Superior de Deportes, analitza perquè el 80% de les nenes no realitza l'activitat física mínima recomanada per l'OMS i planteja propostes per a canviar aquesta tendència. També desmenteix creences molt esteses com, per exemple, que la pràctica d'exercici físic està contraindicada durant l'embaràs o el cicle menstrual i ofereix pautes a les dones per mantenir-se actives durant aquests períodes. En l'elaboració d'aquest informe han participat professionals de diferents àmbits relacionats amb la medicina esportiva, especialitat en la que la nostra Unitat de medicina esportiva és referent.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que els nens i nenes, sense distinció de gènere, amb edats compreses entre els 5 i 17 anys han d'acumular cada dia 60 minuts d'activitat física moderada o vigorosa aeròbica (caminar, córrer, ballar, pedalar) als quals s'han d'afegir, tres vegades per setmana, activitats vigoroses per enfortir músculs i ossos (grimpar, saltar la corda, utilitzar els equipaments dels parcs de joc, etc).

Les nenes espanyoles no solen complir, en general, aquestes recomanacions amb els consegüents riscos que això comporta per a la seva salut. Un informe sobre l'activitat física en nens i adolescents espanyols fet per experts de 6 universitats espanyoles i 2 centres de recerca, i que analitza dades recopilades entre 2006 i 2015, revela que el 80% de les nenes no compleix els nivells d'activitat física mínima recomanats per l'OMS.

Les nenes que no realitzen activitat física o l'abandonen precoçment poden patir un pitjor estat de salut al llarg de la seva vida. Nombrosos estudis han posat de manifest que l'activitat física redueix el risc de patir múltiples malalties com la diabetis, alguns tipus de càncer (càncer de mama, pulmó, còlon i endometri); malalties cardiovasculars i osteoporosi.

No només el seu estat físic es pot ressentir a llarg termini, també el seu estat de salut mental. L'exercici físic actua com a protector davnat el consum d'alcohol, tabac i altres drogues, i aporta molts beneficis psicològics: redueix els estats d'ansietat, prevé la depressió (les dones són més vulnerables a patir trastorns d'ansietat) i millora la tolerància a l'estrès; millora les funcions intel·lectuals, l'autoconfiança, autoestima i acceptació social; aporta una major estabilitat emocional i ajuda a establir relacions socials i millora les existents amb l'entorn

A més l'esport és un poderós instrument per a trencar els estereotips que persisteixen a la nostra societat, i per a l'educació en valors i adquisició d'habilitats que poden resultar molt útils en la vida adulta -com és la capacitat de lideratge, el treball en equip, la resiliència o l'equitat. A més, l'esport és un instrument pedagògic degut a una característica que el diferencia d'altres continguts educatius o fenòmens socials: el fet que és lúdic i vivencial.

Propostes en l'àmbit de l'escola

En els patis de les escoles i en els equipaments de lleure esportiu, ni l'espai ni els materials es distribueixen equitativament entre nens i nenes. El futbol, ​​i qui majoritàriament el practica, ocupa l'espai central i més ampli mentre la resta d'activitats, i els qui les practiquen, s'han d'adaptar a l'espai sobrant, en els marges i espais reduïts.

Les autores i autors de l'informe consideren que l'hora del patí ofereix una gran oportunitat per a fomentar el joc i l'activitat física en les nenes i aposten perquè l'escola coordini les tasques i activitats que es realitzen a l'assignatura d'educació física amb les activitats que es realitzen al pati.

Per això, entre altres mesures, proposen modificar el disseny dels patis escolars, obrir el gimnàs durant l'hora del pati i transformar l'assignatura d'educació física. Consideren que els mestres no han de limitar-se a impartir les classes en grups mixtos sinó que han de reduir l'atenció a les activitats esportives que s'associen tradicionalment a la cultura masculina, revaloritzar les pràctiques tradicionalment associades al model cultural femení i estimular la competència crítica davant els estereotips en l'activitat física i l'esport.

Propostes en l'àmbit de la família

Les famílies també poden afavorir la pràctica de l'activitat física en les nenes. Les autores i els autors de l'informe indiquen que poden fer-ho realitzant activitats físiques en família o explicant a les nenes les possibilitats d'esport que poden practicar. També es pot fomentar animant a participar en activitats físiques sense pressionar-les i ajudant-les a decidir lliures de condicionaments socials sobre la pràctica d'un tipus o altre d'esport.

Una altra forma de fomentar l'esport és mostrant interès per les activitats esportives que fan: les nenes que practiquen un esport solen rebre menys suport parental que els nens, segons un estudi realitzat en nens i nenes de 3 a 5 anys. El fet que els pares i mares ajudin a les tasques logístiques del club o l'escola esportiva també pot estimular la motivació per l'esport en les nenes.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
El 80% de les nenes i adolescents no realitzen l'activitat física recomanada per l'OMS