Back to top

Alejandra Darling

Alejandra Darling, neuròloga pediàtrica, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Alejandra Darling

Idiomes:
Castellano e inglés.

Em trobaràs a

Trastorns del Moviment
Neuròloga pediàtrica
Experta en:
Transtorns del moviment i estimulació cerebral profunda

Idiomes:
Castellano e inglés.

Soc neuròloga infantil i, des dels meus primers anys de formació, m’he especialitzat en trastorns del moviment. Tinc experiència en el maneig integral i multidisciplinari de malalties associades a la distonia, el parkinsonisme, la corea, les mioclònies, la tremolor, els tics i l’atàxia. A més, m’he entrenat en el maneig de teràpies avançades per a pacients amb compromís motor sever: toxina botulínica, bomba de baclofèn i estimulació cerebral profunda. 

La meva tasca com a investigadora predoctoral en el projecte “Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation: Clinical Assessment and Genetic Characterization by Means of a Spanish Multicenter Research Network” m’ha permès adquirir experiència en diverses entitats relacionades amb la distonia i el parkinsonisme

Soc membre de l’European Paediatric Neurology Society (EPNS) i de la International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS). 

Em trobaràs a

Trastorns del Moviment

Formació

 • Neuròloga infantil. Ministeri de Salut i Ambient de la República Argentina, 2014.
 • Màster de neurologia infantil. Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona, 2014.
 • Títol de metgessa homologat al títol universitari oficial espanyol pel Ministeri d’Educació d’Espanya, 2011.
 • Especialista en pediatria. Ministeri de Salut i Ambient de la República Argentina i la Universitat de Buenos Aires, 2007.
 • Títol de metgessa amb diploma d’honor,  Facultat de Medicina, Universitat de Buenos Aires (UBA), Argentina, 2003.

Activitat científica

Presentació de diverses ponències a congressos i reunions científiques nacionals i internacionals. Autora de diverses publicacions científiques a revistes nacionals i internacionals. He participat en projectes de recerca nacionals i europeus. 

Publicacions:
 • Darling A., Tello C., Martí M. J., Garrido C., Aguilera-Albesa S., Tomás Vila M., Gastón I., Madruga M., González Gutiérrez L., Ramos Lizana J., Pujol M., Gavilán Iglesias T., Tustin K., Lin J. P., Zorzi G., Nardocci N., Martorell L., Lorenzo Sanz G., Gutiérrez F. et al. “Clinical rating scale for pantothenate kinase-associated neurodegeneration: A pilot study”. Mov Disord, novembre del 2017; 32(11):1620-1630.
 • Tello C., Darling A., Lupo V., Pérez-Dueñas B., Espinós C. (contribució igual). “On the complexity of clinical and molecular bases of neurodegeneration with brain iron accumulation”. Clinical Genetics, 23 de maig de 2017. Doi: 10.1111/cge.13057. 
 • Tello C., Darling A., Lupo V., Ortez C. I., Pérez-Dueñas B., Espinós C. “Twin-sisters with PLA2G6-associated neurodegeneration due to paternal isodisomy of the chromosome 22 following in vitro fertilization”. Clinical genetics, juliol del 2017; 92(1):117-118.
 • Ortigoza-Escobar J. D., Alfadhel M., Molero-Luis M., Darin N., Spiegel R., de Coo I. F., Gerards M., Taylor R. W., Artuch R., Nashabat M., Rodríguez-Pombo P., Tabarki B., Pérez-Dueñas B. “Thiamine Deficiency Study Group. Thiamine deficiency in childhood with attention to genetic causes: survival and outcome predictors”. Ann Neurol, setembre del 2017; 82(3):317-330. 
 • Darling A., Poo P., Perez-Dueñas B., Campistol J. “Medication-related oculogyric crises: a description of four cases and a review of the literature”. Rev Neurol, 2013; 1; 56 (3):152-6.
 • Darling A., Jaimovich R., Romero C., Meli F., Schteinschnaider A. “Hemiespasmo facial de causa neurovascular”. Volum 2, número 3, novembre del 2011. ISSN: 1853-3345. Revista Neurologia Infantil. Buenos Aires, Argentina.

Docència

 • Docent en el màster de Neurologia Pediàtrica, Universitat de Barcelona.