Back to top

Alfredo García-Alix

Alfredo García-Alix, neonatòleg Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Alfredo García-Alix

Idiomes:
Castellà i anglès

Em trobaràs a

Neonatologia
Neonatòleg
Expert en:
Neurologia neonatal
Coordinador de recerca del Servei de Neonatologia

Idiomes:
Castellà i anglès

He treballat tota la meva carrera en els trastorns neurològics del nounat. La meva recerca s'ha centrat en biomarcadors del dany cerebral, particularment en l'encefalopatia hipoxicoisquèmica, la infecció congènita per citomegalovirus (CMV) i, recentment, l'infart cerebral i els trastorns del desenvolupament cerebral. Soc professor associat de Pediatria a la Universitat de Barcelona i president de la Fundación NeNe, que persegueix millorar l'atenció dels nounats amb trastorns neurològics i les seves famílies. Soc autor de dos llibres de Neurologia Neonatal titulats «Neurología neonatal de un vistazo» i «Evaluación neurológica del recién nacido». També he elaborat un «diccionari» per a pares i mares de nounats. Les meves aficions són la lectura i viatjar amb motocicleta. Actualment la meva passió més gran és l'activitat docent dirigida a la formació de companys i companyes perquè la Neurologia Neonatal s'incorpori com una àrea de coneixement propi a totes les unitats dels centres hospitalaris.

Em trobaràs a

Neonatologia

Formació

 • Investigador becat per a l'estudi del desenvolupament cerebral pel Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC). Universidad Complutense de Madrid, de l'octubre del 1990 al març del 1991.
 • Doctorat: «Morbiditat neurològica en nounats a terme amb marcadors d'estrès fetal intrapart». Apte Cum Laude per unanimitat. Universidad Autónoma de Madrid, abril del 1990.
 • Investigador associat a «The Washington University Program in Neonatal Neurology». Director: J.J. Volpe. Division of Pediatric Neurology. Washington University School of Medicine, del gener del 1988 al maig del 1989.
 • Certificat del Foreign Medical Graduate Examination in the Medical Sciences (FMGEM), juliol del 1987.
 • Resident de Pediatria a l'Hospital Infantil Universitario La Paz de Madrid, del març del 1983 al març del 1987.
 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universidad Autónoma de Madrid, juny del 1980.

Experiència internacional

 • Professor visitant a la Universidad de Concepción. Xile, novembre del 2017.
 • Investigador associat a «The Washington University Program in Neonatal Neurology». Director: J.J. Volpe. Division of Pediatric Neurology. Washington University School of Medicine, del gener del 1988 al maig del 1989.

Activitat científica

 • Investigador del grup de Medicina Maternofetal i Neonatal reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR), 2014 - 2016.
 • Coordinador clínic de la Guia de pràctica clínica sobre l'encefalopatia hipoxicoisquèmica. Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), 2011 - 2017.
 • Investigador del grup Malalties Pediàtriques amb inici en edats primerenques de la vida. Línia: Fisiopatologia del cervell neonatal. Estudi de la prematuritat, la nutrició i el metabolisme; canvis epigenètics relacionats, 2009 - 2017.
 • Investigador del CIBER de Malalties Rares (CIBERER). U724. Madrid, 2008 - 2017.
 • Investigador de la línia de Fisiopatologia del Desenvolupament en la sublínia de Neurologia del Desenvolupament, Hospital Universitario La Paz, Madrid, 2000 - 2009. 
   

Veure més publicacions

Docència

 • Professor de formació de residents en Infermeria Obstetricoginecològica (llevadores).  Barcelona, 2012 - actualitat.
 • Professor del màster d'Infermeria Pediàtrica de la Universitat de Barcelona, 2015 - actualitat.
 • Professor associat de Pediatria de la Universitat de Barcelona, 2010 - actualitat.
 • Acreditació de recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2015.
 • Professor del màster de Neonatologia de la Sociedad Española de Neonatología (SEN), 2015 - 2017.