Back to top

Aliances estratègiques

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona treballa estretament amb altres centres sanitaris i institucions públiques i privades mitjançant convenis de col·laboració.

Hospitals espanyols i altres sistemes de salut

En l’àmbit local i assistencial destaca l’Agrupació Sanitària Hospital Sant Joan de Déu - Hospital Clínic, que actualment permet treballar en projectes comuns de recerca així com en unitats assistencials de referència, algunes de les quals són d’àmbit nacional (CSUR) i internacional (ERN). Aquesta agrupació fa possible l’atenció conjunta a pacients complexos i permet treballar diversos programes de transició a la vida adulta.

El nostre hospital també manté aliances amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar; aquestes aliances van des de l’àmbit assistencial fins al de gestió hospitalària. D’altra banda, destaca el conveni de col·laboració amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que abasta l’àmbit de gestió, docència i assistència a pacients.

Hospitals TOP 20

Formem part del programa d’avaluació Hospitals TOP 20, basat en indicadors objectius obtinguts a partir de dades que es registren d’una manera permanent. L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar els resultats sobre la base d’uns indicadors de qualitat, funcionament i eficiència. S’analitzen més de 30 processos de 8 àrees clíniques, entre les quals hi ha l’atenció a la dona i el pacient crític. L’agrupació sanitària formada per l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l’Hospital Clínic ha estat reconeguda 21 vegades per aquest programa d’avaluació nacional.

Centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB)

Juntament amb la recerca, la docència és un dels pilars de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La nostra vinculació amb la Universitat de Barcelona (UB), una de les més prestigioses d’Espanya en estudis relacionats amb la salut, ens permet oferir formació en medicina pediàtrica i obstètrica. Som centre formador en infermeria vinculat al Campus Docent Sant Joan de Déu, adscrit a la universitat. Professionals dels nostres equips de pediatria i infermeria participen en estudis de postgrau i màsters adreçats a professionals nacionals i internacionals. Cada any el nostre centre contribueix a la capacitació de més d’11.000 professionals.

HPH Catalunya (Xarxa d'Hospitals Promotors de Salut)

Treballem conjuntament amb la xarxa internacional d’Hospitals i Serveis Promotors de Salut (HPH, network of Health Promoting Hospitals), una xarxa que encapçala l’Organització Mundial de la Salut (OMS) - Oficina Regional per a Europa. L’objectiu de la xarxa és promoure la salut en centres hospitalaris, comunitats, institucions i governs. Els hospitals que pertanyen a l'HPH participen en un conjunt d’estratègies adreçades a professionals i pacients amb objectius de prevenció a mitjà i a llarg termini en l'àmbit local i europeu. L'Hospital Sant Joan de Déu participa en recomanacions sobre els drets dels pacients en la xarxa HPH Catalunya (Xarxa d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut) així com en programes internacionals de promoció de la salut.

Aliances internacionals de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

European Reference Networks (ERN)

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona forma part de les European Reference Networks (ERN) per millorar l’atenció als pacients i compartir informació amb altres centres europeus de referència. Actualment tenim 14 acreditacions com a centre de referència continental en el treball en xarxa amb altres centres sanitaris altament especialitzats en malalties rares. L’objectiu és millorar el diagnòstic i el tractament de les patologies i oferir la màxima qualitat assistencial. L’acreditació ERN s’atorga als centres que funcionen com a pol de recerca i coneixement biomèdic.

European Children's Hospitals Organisation (ECHO)

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és membre fundador de l'Organització Europea d'Hospitals Infantils (ECHO). Format per hospitals de tot Europa i països veïns, la missió d'ECHO és tenir cura de la salut dels infants i el seu accés a l'atenció sanitària de la millor qualitat possible. ECHO fa això mitjançant la promoció de la comunicació, l'avaluació comparativa i la creació de xarxes entre els hospitals pediàtrics europeus. Mitjançant el treball conjunt i la fortalesa dels membres de l'organització, l'objectiu d'ECHO és garantir que els nens rebin l'atenció que necessiten alhora que maximitzen el valor dels serveis que oferim als nostres pacients i comunitats.

Programa formatiu conjunt de simulació clínica

A escala internacional, la nostra aliança amb el Boston Children’s Hospitales tradueix en la utilització de la mateixa metodologia de formació (Harvard Medical School Teaching Hospital). A més, el Programa Darwin de Simulació Pediàtrica està associat al SIMPeds, el pla formatiu d’aquest hospital nord-americà pioner en la simulació clínica.

Tots dos centres col·laboren també en el disseny, l’anàlisi i la creació de nous espais en què la recreació d’escenaris reals permet estudiar i fer millores abans d’implantar canvis en els serveis i les unitats de l’hospital.

Col·laboració amb centres hospitalaris d'arreu del món

Actualment, als Estats Units també disposem d’una aliança amb el Children’s Hospital de Filadèlfia (CHOP), que es troba en procés de desenvolupament de projectes. A l’Amèrica Llatina hem signat acords amb l’Hospital Universitario Austral de Buenos Aires (Argentina) i amb l’Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín (Colòmbia).

Comparteix