Back to top

Anatomia Patològica

Identifiquem modificacions estructurals d’òrgans, teixits i cèl·lules per tal de diagnosticar les malalties pediàtriques i buscar tractaments personalitzats.

El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona analitza les modificacions que es produeixen als òrgans, teixits i cèl·lules en les diferents malalties pediàtriques, maternofetals i ginecològiques per tal d’esbrinar-ne l’origen i ajudar a determinar les pautes d’actuació clínica. A les nostres instal·lacions analitzem mostres procedents dels serveis i unitats clíniques de l’Hospital i de centres externs que es posen en contacte amb la nostra institució per tal d’establir un primer diagnòstic o per a una segona valoració anatomopatològica.

L’Equip d’Anatomia Patològica estableix un diagnòstic en base a l’observació de les lesions morfològiques produïdes per les diferents malalties a òrgans, teixits i cèl·lules. Mitjançant l’avaluació del context clínic del pacient i de les alteracions histomoleculars que comporta la malaltia, diagnostiquem un gran nombre de malalties pediàtriques de manera precisa, ràpida i fiable.

Tenim una missió triple: oferir suport durant el diagnòstic, transmetre els coneixements i investigar les causes, conseqüències i respostes específiques de cada òrgan en les diferents malalties. Aquest servei està vinculat al Biobanc, amb el qual col·laborem estretament en la gestió de les mostres cedides per a la recerca.

Estudiem malalties molt complexes. Cada any analitzem més de 12.000 mostres9.000 de les quals són biòpsies. El total d’anàlisis dutes a terme ha augmentat més del 30% en els 4 darrers anys i el Biobanc recull més de 6.000 mostres, majoritàriament de pacients pediàtrics.

Podem oferir

El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el responsable d’establir el diagnòstic de patologies pediàtriques i de la dona. 

Serveis i especialitats pediàtriques

Estudi de les biòpsies diagnòstiques de les diferents especialitats pediàtriques, de les peces quirúrgiques i les biòpsies intraoperatòries, i realització d’autòpsies.

No cobert per la sanitat pública

Àrea d'Obstetrícia i Ginecologia

Biòpsies, aspiracions endometrials, biòpsies, peces quirúrgiques, citologia exfoliativa, puncions i puncions de mama amb agulles de Tru-Cut, autòpsies fetals, estudi d’embrions procedents d’avortaments.

No cobert per la sanitat pública

Patologia Oncològica Pediàtrica

Estudi dels tumors en infants. Diagnostiquem els tumors sòlids que afecten els infants des de l’etapa perinatal fins als 18 anys.

No cobert per la sanitat pública

Patologia del desenvolupament

Estudi de malformacions, patologia metabòlica, patologia perinatal i neuropatologia pediàtrica, amb estudi del sistema nerviós central i biòpsia muscular.

No cobert per la sanitat pública

Malalties Minoritàries

Estudi de patologies poc freqüents, entre les quals destaquen les malalties neuromusculars i metabòliques.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix