Back to top

Anatomia Patològica: docència

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un hospital universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. Compartim els nostres coneixements i formem professionals mèdics i tècnics per tal que puguin especialitzar-se en medicina d’alta complexitat. El Servei d’Anatomia Patològica participa, a més a més, en graus universitaris i cursos de postgrau que contribueixen a la formació i especialització dels professionals.

Formació de grau

La cap del Servei, la Teresa Ribalta, és catedràtica d’Anatomia Patològica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i imparteix classes en el Grau de Medicina i en el Grau de Ciències Biomèdiques.

Formació de postgrau

La totalitat del personal facultatiu participa en cursos de postgrau i màsters de la Universitat de Barcelona, concretament de les àrees de Patologia Neuromuscular i Oncologia, així com en un gran nombre de cursos, congressos i seminaris nacionals i internacionals de l’especialitat. Impartim classes a cursos de màster en col·laboració amb el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques.

Formació continuada

Organitzem jornades i cursos de formació per a especialistes nacionals i internacionals en els camps del diagnòstic tumoral i dels biobancs pediàtrics. Participem en el comitè organitzador i com a ponents a actes científics i pedagògics de societats nacionals i internacionals, com ara IPPA, ESP, USCAP o SEAP, entre d’altres.

Comparteix