Back to top

Aritz Aranbarri Paredes

Aritz Aranbarri Paredes, neuropsicòleg clínic infantil Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Aritz Aranbarri Paredes

Idiomes:
Castellà, anglès, eusquera i suec
Neuropsicòleg clínic infantil
Expert en:
Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) i trastorns del neurodesenvolupament d'inici precoç.

Idiomes:
Castellà, anglès, eusquera i suec

Llicenciat i doctor en Psicologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca i la Universitat del País Basc respectivament, vaig realitzar la meva formació clínica especialitzada en Neuropsicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i la meva trajectòria es va basar en l'edat pediàtrica i l'autisme. He obtingut diferents beques competitives que m'han permès fer dues estades a la Universitat de Califòrnia - Davis, l'última de dos anys a l'Institut d'investigació mèdica de trastorns del neurodesenvolupament (Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders, MIND). He realitzat una formació postdoctoral específica en investigació del trastorn de l'espectre autista i tinc el certificat de terapeuta oficial ESDM (Early Start Denver Model [Model Denver d'atenció precoç]) i d'administrador d'ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule [Escala d'observació per al diagnòstic de l'autisme]) amb fiabilitat d'investigació.

Estic acreditat a tot l'estat com a expert en neuropsicologia clínica i desenvolupo la meva activitat assistencial com a especialista en TEA en edats primerenques, tant en el diagnòstic com en la intervenció precoç, dins la Unitat multidisciplinària del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (UnimTEA) de l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Actualment, lidero com a investigador principal diverses línies de la unitat, entre les quals destaquen el projecte iCASE, que compartim amb la Unitat de TDAH (trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat), i el projecte de l'Institut TEA CARE-Mas Casadevall. L'objectiu d'aquest últim projecte és formar i promoure les bones pràctiques clíniques de detecció, diagnòstic i intervenció precoç del TEA als serveis primaris i comunitaris públics, a més de provar un assaig clínic d'atenció precoç centrada en la família.

La meva vocació per l'autisme neix amb el meu germà petit, que té autisme i discapacitat intel·lectual. L'Aitor ha estat i és la meva font principal d'aprenentatge i inspiració per investigar i millorar l'atenció clínica de nens i nenes amb autisme, així com de les seves famílies.

Formació

 • Postgrau multidisciplinari clínic en l'atenció de patologies del neurodesenvolupament (programa Leadership Education in Neurodevelopmental and Related Disabilities, LEND). Universitat de Califòrnia - Davis, Sacramento (Estats Units), 2018.
 • Doctor en Psicologia (àrea de neuroepidemiología ambiental i desenvolupament precoç), amb premi extraordinari de tesi. Universitat del País Basc, 2014.
 • Màster Oficial de Recerca en Psicologia. Universitat del País Basc, 2009.
 • Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta. Universitat Autònoma de Barcelona, 2008.
 • Llicenciat en Psicologia, Universidad Pontifícia de Salamanca, 2006.

Experiència internacional

 • Estada postdoctoral de 2 anys en el programa de formació en investigació de l'autisme (Autism Research Training Program, ARTP) de l'NIH (National Institutes of Health [Instituts Nacionals de la Salut dels Estats Units]). MIND Institute, Universitat de Califòrnia - Davis (Estats Units), 2018.
 • Estada predoctoral de 4 mesos al centre «Children's health and the environment», a l'escola de salut pública de la Universitat de Califòrnia - Davis (Estats Units), 2013.
 • Estada predoctoral d'un mes en el Programa Europeu d'Epidemiologia, Florència (Itàlia), 2013.

Activitat científica

 • Investigador principal d'el projecte TEA CARE-Mas Casadevall. Projecte impulsat per famílies i l'Obra social "la Caixa", per promoure l'assistència clínica d'excel·lència, la recerca i la formació comunitària associada a l'atenció precoç de l'autisme.
 • Investigador principal d'EmCoVID19-TEA: impacte del factor d'estrès ambiental COVID-19 sobre les emocions i la conducta en la població infantil i juvenil amb TEA: estudi longitudinal retrospectiu i prospectiu EmCoVID19-TEA.
 • Coinvestigador principal del projecte iCASE (investigation of Circadian-Rhythms: Clinical Characterization in Children with ADHD and ASD on Sleeping and Eating Alterations) finançat pel Fons d'Investigació Sanitària (FIS 2019) de l'Institut de Salut Carlos III (PI19/00113) .
 • Investigador principal de l'Estudi Longitudinal PREDECIR: PREmaturitat, DEsenvolupament primerenc, Comunicació (social/llenguatge) I els seus marcadors de Risc.
 • Investigador del projecte BiSC - Barcelona Life Study Cohort: línia de neurodesenvolupament i salut ambiental.
 • Investigador del projecte INMA - Infància i Medi Ambient: línia de neurodesenvolupament i salut ambiental.

VEURE PUBLICACIONS

Docència

 • Codirector i docent del curs d'Atenció precoç en el trastorn de l'espectre de l'autisme: detecció i intervenció en la primera infància, Formació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, des de l'any 2020.
 • Professor en el màster propi d'Atenció precoç, Universitat del País Basc, des de l'any 2020.
 • Professor del postgrau de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil, Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
 • Professor del màster d'Atenció Precoç i Família, Universitat Ramon Llull (Blanquerna), des de l'any 2019.
 • Professor del postgrau d'Autisme, Universitat de Barcelona, des de l'any 2018.
 • Professor del màster universitari en Neuropsicologia, Universidad de Deusto, des de l'any 2018.