Back to top

Cateterisme cardíac terapèutic fetal i pediàtric

A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona resolem moltes cardiopaties congènites per mitjà d'aquest tractament, entre les quals els defectes valvulars, defectes septals com la comunicació interauricular (CIA) i la comunicació interventricular (CIV), la persistència del conducte arteriós i la coartació, entre d'altres.

Disposem d'una moderna sala d'hemodinàmica, dotada amb tecnologia d'última generació. Això ens permet practicar el cateterisme cardíac a nens prematurs i de molt baix pes i fins i tot en fetus afectes de cardiopatia congènita com l'estenosi aòrtica crítica. Un terç dels nostres pacients tenen menys d'1 any.

El volum de procediments ens situa com la sala d'hemodinàmica més activa d'Espanya.

Volum d'intervencions i taxa d'èxit

Nombre de pacients/any
560
Pacients menors d'1 any
1/3
Taxa d'efectivitat:
96%

Volum de complicacions

Greus (causants de mort o cirurgia immediata)
0,08%
Moderades
0,24%
Lleus
-%
Comparteix