Back to top

Contractació com a proveïdor de serveis

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució sense ànim de lucre que pretén donar resposta assistencial a tota la població, tant a través del Servei Català de la Salut com a través d'altres asseguradores.

La nostra relació amb CatSalut

L'Hospital Sant Joan de Déu és una institució de titularitat privada sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic des que es va crear el 1867. Una de les principals fites en la seva història va ser el pas a centre concertat amb l'Administració pública el 1973.

El 1991 la Generalitat de Catalunya va crear el Servei Català de Salut (CatSalut), ens que “garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya” en qualitat "d'asseguradora pública”, i que ofereix una sèrie de serveis determinats.

En qualitat de centre concertat, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona presta els serveis assistencials concertats amb CatSalut. Per a algunes especialitats, l'Hospital és l'únic centre amb capacitat per proveir-los en la seva àrea geogràfica de referència.

Convenis, concerts i contractes amb administracions públiques

A continuació publiquem la relació de convenis, concerts i contractes que l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha subscrit amb diverses administracions públiques i que estaven actius el 2019.

Atenció privada, internacional i altres serveis

L'Hospital Sant Joan de Déu, en qualitat d'institució privada sense ànim de lucre, ofereix serveis privats tant d'hospitalització com de consultes externes, a escala nacional i internacional.

Oferim una àmplia cobertura d'especialitats pediàtriques d'abast general (Oftalmologia, Otorinolaringologia, Traumatologia, etc.) com unitats d'alta especialització, que donen solució a patologies complexes, en les quals som referència per obtenir una segona opinió.

A més, incorporem algunes prestacions que actualment no tenen cobertura pública, com l'Ortodòncia, els Trastorns de l'Aprenentatge Escolar, la Unitat d'Adopció o la Medicina de l'Esport.

En l'atenció a la mare i al nounat, oferim l'assistència a l'embaràs i al part a aquelles dones que decideixen fer-ho de manera privada i a mares d'altres països que opten pel nostre Hospital en la seva maternitat.

La totalitat del rendiment econòmic obtingut per la nostra activitat privada i internacional reverteix íntegrament en l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens ajuda a la sostenibilitat i l'evolució contínua en l'atenció a tots els pacients.

Comparteix