Back to top

Cristina García López

Cristina García López, psicòloga Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Cristina García López

Idiomes:
Català, castellà, anglès
Psicòloga clínica infantojuvenil
Experta en:
Psicologia clínica infantojuvenil, trastorn de l’espectre autista (TEA)

Idiomes:
Català, castellà, anglès

Com a psicòloga clínica infantojuvenil, centro la meva tasca assistencial en la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, on faig el diagnòstic i el tractament d’infants amb trastorns del neurodesenvolupament. En paral·lel, treballo com a investigadora, en col·laboració amb la UNED i l’Instituto de Salud Carlos III, en la realització d’estudis dirigits a millorar la qualitat de vida de les famílies de persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). En l’àmbit docent, imparteixo classes de psicologia evolutiva, diagnòstic i tractament del TEA en diversos graus i màsters.

Formació

  • Doctora en Psicologia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Tesi doctoral: “Parents of individuals with Autism Spectrum Disorder: Dyadic Interdependence in the process of psychological adaptation”.
  • Màster oficial en Intervenció educativa i psicològica, Universidad de Navarra.
  • Llicenciada en Psicologia, Universitat de Barcelona.

Experiència internacional

  • Formació específica en Trastorns de l’espectre autista (TEA), Centres TEACCH, University of North Carolina (UNC), Estats Units.
  • Fundación Miradas i Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina). Col·laboració en tasques de formació.

Activitat científica

  • Membre del Grup de Recerca IMIENS - UNED i Instituto de Salud Carlos III.
  • Accèssit del Premi Ángel Rivière a la investigació en autisme de l’Asociación Española de Profesionales del Autismo, 2018 .

Mostra més publicacions

Docència

  • Professora del Màster en Trastorn de l’espectre autista de la UNED.
  • Professora del Grau de Psicologia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).