Back to top

Cures Intensives Pediàtriques / Àrea de Crítics: motius d’ingrés

Els infants que han de ser ingressats a la Unitat de Cures Intensives són els que presenten les situacions més greus. Entre els casos més habituals que tractem trobem:

  • Pacients que desenvolupen una malaltia greu, com ara meningitis, meningoencefalitis o miocarditis.
  • Pacients oncològics complexos.
  • Pacients amb traumatismes greus.
  • Pacients que reben assistència en el postoperatori de cirurgies molt complexes, com ara la resecció de tumors o la correcció d’anomalies congènites, com poden ser les malformacions cardíaques. Assistència a pacients que han estat sotmesos a un trasplantament renal i de medul·la òssia.
  • Pacients amb malalties que habitualment no requereixen atenció per part de cures intensives, l’evolució de les quals s’agreuja i fa necessària la vigilància i el tractament a la Unitat. És el cas de les pneumònies o les infeccions víriques (per exemple, la grip o la bronquiolitis). Les complicacions poden aparèixer en infants que no presenten cap malaltia de base, però són més freqüents en infants que pateixen cardiopaties, pneumopaties, malalties oncològiques o altres tipus de problemes.
  • Infants que pateixen malalties cròniques i que poden trobar-se en situacions greus. És el cas dels pacients amb diabetis que pateixen descompensacions agudes.
  • Pacients amb sèpsies, un infecció generalitzada que afecta de manera greu els infants i que pot posar en risc la seva vida. Si es diagnostica aquesta malaltia, que atenem amb freqüència a la UCIP, el fet de prescriure un tractament antibiòtic de manera precoç i l’ingrés a la Unitat milloren clarament les perspectives de supervivència.
Comparteix