Back to top

Cures Intensives Pediàtriques / Àrea de Crítics: què ens fa diferents

L’any 1973 l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va obrir una de les primeres unitats de cures intensives de l’Estat espanyol i actualment disposa d’una gran experiència en aquest àmbit. Tot el personal implicat en l’atenció als infants que es troben en una situació crítica gaudeix d’un grau d’especialització molt alt. Els membres de la Unitat pertanyen a la Societat Espanyola de Cures Intensives Pediàtriques (SECIP) i a l’European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). 

Atenció adaptada a totes les situacions

La Unitat utilitza les tècniques de suport vital necessàries per gestionar les situacions de major complexitat, entre les quals cal destacar les següents:

  • Heliport. Aquesta instal·lació permet oferir una resposta ràpida a situacions que requereixen un trasllat immediat des de zones aïllades de la nostra unitat.
  • Al nostre centre hi ha una base del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) dedicada al transport medicalitzat dels infants en estat crític. La base es coordina amb altres centres que no disposen d’unitats de cures intensives i que necessiten traslladar un pacient. Durant el transport s’ofereix l’atenció i els tractaments necessaris als infants que es troben en una situació greu. Els professionals d’aquesta àrea estan integrats a la nostra unitat.
  • Ventilació mecànica no invasiva. S’utilitza com a suport per als infants amb insuficiència respiratòria que no necessiten intubació. És menys agressiva, no requereix sedació (o bé molt poca), redueix el risc d’infeccions (sobretot de pneumònia) i, en determinades situacions, fins i tot permet l’alimentació oral. La unitat col·labora amb el programa de ventilació domiciliària de l’Hospital conjuntament amb els equips de pediatria i pneumologia.
  • ECMO (oxigenació per membrana extracorpòria). L’any 2000 vam ser el primer hospital d’Espanya a introduir l’ús d’aquesta tècnica en infants que ja havien sobrepassat l’edat neonatal com a eina de suport per a pacients amb problemes hemodinàmics o respiratoris molt greus. Tot el personal de la unitat està familiaritzat amb aquesta tècnica complexa que només s’aplica en els casos en què és necessari.
  • Sistemes de monitoratge complex. Permeten controlar contínuament l’infant malalt i detectar precoçment qualsevol alteració que es pugui tractar.
  • Tècniques de laboratori avançades. Faciliten la detecció ràpida de complicacions que poden requerir canvis de tractament, com és el cas, per exemple, dels pacients oncològics que pateixen infeccions com a conseqüència de la immunodepressió.

Model d’atenció integral

Ens centrem en la cura integral de l’infant i la seva família en situacions en què la sobrecàrrega emocional pot ser important. Oferim els serveis següents:

  • La Unitat de Cures Intensives Pediàtriques està oberta als pares les 24 hores del dia per tal que l’estada de l’infant i la seva família hi sigui tan confortable com sigui possible. Per tal de fer-ho possible, s’hi facilita la presència dels pares durant tot el dia, en els moments en què ells ho desitgin.
  • Suport emocional. Tots els nostres professionals han rebut la formació necessària per tal de poder respondre a les necessitats que es generen en situacions greus. Disposem d’un equip de psiquiatres i psicòlegs capacitats per gestionar les situacions complexes que es generen a cures intensives.
  • Treball social. Un membre d’aquesta unitat també forma part del nostre equip. La seva funció consisteix a oferir ajuda a aquelles famílies que la necessitin.
  • Servei d’atenció espiritual. S’integra al nostre equip per tal d’oferir suport a aquelles persones que puguin necessitar-ho.
Comparteix