Back to top

Diagnòstic per la imatge: informació per a les famílies

Mesures de seguretat excepcionals per la COVID-19

IMPORTANT: Limiteu el nombre d'acompanyants a dues persones per pacient per evitar aglomeracions a l'Hospital. Si arribeu amb més de 20 minuts d'antel·lació us preguem que espereu fora del recinte hospitalari.

El context de pandèmia de COVID-19 ens ha obligat a modificar el procés d'atenció per garantir la màxima seguretat possible en les ressonàncies magnètiques amb anestèsia. Si us plau, seguiu en tot moment les mesures que us indiquem.

És molt important que ens notifiqueu:

  • Si el pacient és asmàtic o ha patit alguna reacció al·lèrgica al contrast radiològic, a fàrmacs o a determinats aliments.
  • Si el pacient rep algun tractament.
  • Si hores després de rebre l’anestèsia el pacient presenta marejos o vòmits persistents i febre. En aquest cas cal que aviseu l’Hospital com més aviat millor.
  • Si sou dona i sospiteu que podeu estar embarassada.

Tot seguit indiquem una sèrie d’avisos i consells per a les famílies que us resultaran útils en cas que el vostre fill s’hagi de sotmetre a alguna prova de diagnòstic per la imatge.

Necessita algun tipus de preparació especial per a la prova el meu fill/a?

Algunes proves diagnòstiques requereixen que els infants vinguin preparats, en dejú, o que se’ls administri algun tipus d’anestèsia. El personal de l’Hospital us indicarà si cal seguir alguna instrucció específica per a l’avaluació mèdica a què se sotmetrà l’infant. És necessari seguir les indicacions que us facilitem en totes les proves que es duguin a terme amb sedació. Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb l'Àrea de Diagnòstic per la Imatge.

En quins casos ha d’estar en dejú l’infant?

Ha d’estar en dejú sempre que la prova programada faci necessari utilitzar sedació o anestèsia. En determinats casos, serà necessari per dur a terme alguns tipus d’escàner o TAC, ecografies abdominals o ressonàncies magnètiques cerebrals en nounats.  El nombre d’hores de dejuni dependrà de la prova i de l’edat de l’infant. Es poden consultar a les instruccions específiques de cada avaluació mèdica o bé a l'Àrea de Diagnòstic per la Imatge.

Quan és necessari administrar anestèsia?

En certs casos el pacient ha d’estar quiet, per això és necessari immobilitzar-lo o administrar-li algun tipus d’anestèsia o de sedació ambulatòria. En general, aquesta mesura és necessària en els pacients més petits i no s’aplica als que tenen una actitud col·laborativa o als que són més grans.

Puc acompanyar el meu fill/a durant la prova?

En general es permet que un acompanyant entri amb el pacient a la sala on es durà a terme la prova, llevat que el pacient ja estigui sedat o que el procediment desaconselli la presència de la mare, pare o acompanyant.

Comparteix