Back to top

Dmytro Lushchenko

Dmytro Lushchenko, anestesista Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Dmytro Lushchenko

Em trobaràs a

Anestesiologia
Anestesiòleg pediàtric
Expert en:
Anestesiologia, sedació i reanimació

Em trobaràs a

Anestesiologia