Back to top

Elena Codina Sampera

Elena Codina Sampera, pediatra Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Elena Codina Sampera

Em trobaràs a

Nefrologia
Pediatra
Experta en:
Nefrologia fetal i malformacions nefrourològiques. Hemodiàlisi i diàlisi peritoneal. Afèrisis de lípids i immunoabsorció

Em trobaràs a

Nefrologia