Back to top

Emma Gómez Fernández

Emma Gómez Fernández, Directora infermera

Emma Gómez Fernández

Idiomes:
Català, castellà, anglès, francès
Directora infermera
Experta en:
Gestió hospitalària i serveis sanitaris, infermeria pediàtrica, infermeria geriàtrica, urgències

Idiomes:
Català, castellà, anglès, francès
Directora infermera de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La seva tasca està encaminada a guiar les infermeres i auxiliars cap a la consecució dels objectius de l'Hospital, en un marc de qualitat i eficiència de cures, emmarcat en els valors de la institució. Forma part del Comitè de Direcció de l'Hospital, presideix el Comitè de la Direcció Infermera i és membre activa del Grup d'Operacions Assistencials, així com d'altres comitès permanents. Va estudiar Infermeria a l'Escola de Sant Joan de Déu (1981-1984). És especialista en infermeria pediàtrica i en infermeria geriàtrica, va cursar el postgrau de Teràpies Naturals de la Universitat de Barcelona, i ha fet diversos postgraus relacionats amb el món del lideratge i de la gestió sanitària. És màster en Administració i Gestió d'Infermeria i màster en Ciències de la Infermeria (2004). Als seus inicis professionals, el 1982, va treballar com a auxiliar infermera en diferents hospitals, entre ells l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Ja com a infermera, el 1985, va començar a treballar en l'Hospital Clínic, fins al 1988, quan es va incorporar com a coordinadora a l'equip de transport sanitari primari de Barcelona (SAMU). El 1990 torna a l'Hospital Clínic per desenvolupar diferents càrrecs de gestió dins de la Direcció Infermera. Ha col·laborat com a docent en qualitat de tutora de pràctiques a la Universitat de Barcelona i com a professora en el màster en Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris, així com en el màster en Infermeria Pediàtrica, tots dos de la Universitat de Barcelona. Ha publicat en col·laboració dos articles relacionats amb la gestió dels serveis d'urgències, i un sobre els hospitals magnètics. Entre els anys 2009 i 2013, va col·laborar en la revisió d'articles a la revista “Emergencias”.