Back to top

Emma Gómez Fernández

Emma Gómez Fernández, directora d'infermeria Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Emma Gómez Fernández

Idiomes:
Català, castellà, anglès, francès
Directora Infermera
Experta en:
Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris. Infermeria Pediàtrica i Geriàtrica. Urgències

Idiomes:
Català, castellà, anglès, francès

És directora infermera de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La seva tasca està encaminada a guiar les infermeres i auxiliars cap a la consecució dels objectius de l'Hospital, en un marc de qualitat i eficiència de cures, en el respecte dels valors de la Institució.

Forma part del Comitè de Direcció de l'Hospital, presideix el Comitè de la Direcció Infermera i és membre activa del Grup d'Operacions Assistencials, així com d'altres comitès permanents. Va estudiar Infermeria a l'Escola de Sant Joan de Déu (1981 - 1984). És especialista en Infermeria Pediàtrica i en Infermeria Geriàtrica. Va cursar el postgrau de Teràpies Naturals de la Universitat de Barcelona i ha fet diversos postgraus relacionats amb el món del lideratge i de la gestió sanitària. Va aconseguir un màster en Administració i Gestió d'Infermeria i un màster en Ciències de la Infermeria (2004).

Als seus inicis professionals, el 1982, va treballar com a auxiliar infermera en diferents hospitals, entre ells l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Ja com a infermera, el 1985, va començar a treballar en l'Hospital Clínic, fins al 1988, quan es va incorporar com a coordinadora a l'equip de transport sanitari primari de Barcelona (SAMU). El 1990 torna a l'Hospital Clínic per desenvolupar diferents càrrecs de gestió dins de la Direcció Infermera.

Ha col·laborat com a docent en qualitat de tutora de pràctiques a la Universitat de Barcelona i com a professora en el màster en Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris, així com en el màster en Infermeria Pediàtrica, tots dos de la Universitat de Barcelona.