Back to top

Fisioteràpia

Reeduquem la bipedestació i reentrenem la marxa. També intervenim en l'estimulació dels trastorns cognitius treballant en equip interdisciplinari. D'altra banda, apliquem teràpies específiques per al dolor o per a un altre tipus d'afeccions.

En fisioteràpia respiratòria, apliquem programes per al drenatge de secrecions, exercicis per millorar la mecànica ventilatòria i l'expansió toràcica. Tenim fisioterapeutes especialitzats en el camp de la fibrosi quística, principalment en les tècniques per al drenatge de secrecions i en les malalties neuromusculars, en què utilitzem tècniques de tos assistida. També oferim assessorament sobre l'ús de dispositius mecànics.

Comparteix