Back to top

Francisco Villar Cabeza

Francisco Villar Cabeza, psicòleg pediàtric Hospital Sant Joan de Déu

Francisco Villar Cabeza

Idiomes:
Castellà, català i anglès
Psicòleg infantil i juvenil
Expert en:
Psicologia clínica. Conducta suïcida en l’adolescència
Coordinador del Programa d’atenció a la conducta suïcida del menor

Idiomes:
Castellà, català i anglès

Després de llicenciar-me en Psicologia l’any 2008 a la Universitat de Barcelona, em vaig especialitzar en Psicologia Clínica a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona (2008-2011). Soc doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma (2018) i la meva tesi doctoral tracta de la conducta suïcida en menors, àmbit en el qual soc especialista. Vaig rebre formació específica de teràpia familiar al Roberto Clemente Family Guidance Center de Nova York. L’any 2012 vaig començar a treballar com a facultatiu especialista a hospitalització d’aguts, a l’Hospital de Dia de crisis i a consultes externes del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Des de l’any 2013 he format part del grup de promotors del Programa d’atenció a la conducta suïcida del menor a l’Hospital i actualment en soc el coordinador. Des de la introducció del protocol, s’han obert diverses línies de recerca sobre la conducta suïcida del menor i els resultats s’han divulgat a través d’articles, simposis, comunicacions orals i pòsters a congressos nacionals i internacionals, i en intervencions als mitjans de comunicació. En la línia de la prevenció, formo part del grup assessor d’experts de prevenció de suïcidi del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Activitat científica

  • Investigador principal del grup de recerca de la conducta suïcida en l’adolescència de l’Institut de Recerca de Sant Joan de Déu Barcelona.
  • Villar, F., Castellano-Tejedor, C., Verge, M., Sánchez, B., & Blasco-Blasco, T. (2018). "Predictors of suicide behavior relapse in pediatric population". The Spanish Journal of Psychology, 21. e6. Doi:10.1017/sjp.2018.7
  • Villar-Cabeza F, Esnaola-Letemendia E, Blasco-Blasco T, Prieto-Toribio T, Vergé-Muñoz M, Vila-Grifoll M, Sánchez-Fernández B, Castellano-Tejedor C (2018). “Análisis dimensional de la personalidad del adolescente con conducta suicida”. Actas Españolas de Psiquiatría, 46, 104-111.
  • Villar F, Castellano C, Sánchez B, Verge M, Blasco T (2017). “Perfiles psicológicos del adolescente con conducta suicida”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 1, 7-18.
  • Picouto MD, Villar-Cabeza F, Braquehais MD (2015). “The role of serotonin in adolescent suicide: theoretical, methodological, and clinical concerns”. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 27 - 2, 129-133. ISSN 03340139.
  • Margarit-Soler A, Martínez-Sanchez L, Martinez-Monseny T, Trenchs-Sainz de la Maza V, Picouto MD, Villar-Cabeza F, Luaces-Cubells C (2016). “Características epidemiológicas de las tentativas de suicidio en adolescentes atendidos en Urgencias”. Anales de pediatría, 85 - 1, 13-17. (Espanya): Elsevier. ISSN 03024342.
  • Matalí J, Serrano E, Pardo M, Villar Cabeza F, San L (2014). “Social Isolation and the ‘Sheltered’ Profile in Adolescents with Internet Addiction”. Journal of Child and Adolescent Behaviour, 2, 139. 05/05/2014. ISSN 23754494. DOI: 10.4172/jcalb.1000139.

Docència

  • Codirector de tesis doctorals a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2018.
  • Formació de metges residents des del 2013.
  • Tutor de màsters de la Universitat de Barcelona des del 2013.