Back to top

Hospital de dia per a adolescents Granollers

Hospital de dia per a adolescents Granollers

Av. Primer Marquès de les Franqueses, 146, baixos, Bloc C (entrada jardins Maria Corbera, darrere de l'oficina de l'INEM), 08402 Granollers
93 860 39 40
93 879 34 69

Els nostres professionals

  • Marta Tejedor García, educadora social
  • Anna Planas Bas
  • Mónica Sanchez Villena
  • Eva Fernandez Mondragon
  • Oriol Comajuan Brutau
  • Lorena Mella García
  • Aixa Sabatés Bermúdez