Back to top

Hospital de Dia: què ens fa diferents

L’Hospital de Dia pediàtric ha evolucionat cap a la incorporació de noves tècniques i procediments que fan possible que el tractament dels nostres pacients interfereixi el mínim possible en la seva vida diària. També s’hi han introduït canvis per tal de millorar l’entorn i atendre els pacients, no només pel que fa a les seves necessitats mèdiques, sinó també de benestar i confort.

Pediatrització de l’espai

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d’unes instal·lacions renovades. El disseny de l’espai simula un bosc en el qual els boxs i les habitacions individuals garanteixen la intimitat dels pacients i de les seves famílies. L’ amplitud permet, alhora, que els petits estiguin envoltats d’un familiar en un espai obert. A les zones comunes hi ha elements de joc i distracció. Els pallassos de l’hospital visiten diàriament l’espai per tal d’ajudar els infants i les seves famílies a fer més agradable l’estada i col·laboren amb el personal d’infermeria durant la realització d’alguns procediments.

Atenem pacients de qualsevol especialitat

Els pacients de l’Hospital de Dia procedeixen de diferents especialitats, majoritàriament d’Oncologia i Hematologia. També tractem pacients amb malalties cròniques reumatològiques, pneumològiques o pacients derivats d’altres especialitats, com ara la Gastroenterologia, l’Oftalmologia o la Dermatologia. Disposem de dues sales per atendre els pacients amb hemodiàlisi i duem a terme proves de tolerància en els casos en què sospitem que l’infant pot patir algun tipus d’al·lèrgia.

Hospital sense dolor

Apliquem el programa d’Hospital sense dolor en els procediments senzills, juntament amb la resta de Serveis i Unitats de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. El programa inclou mesures farmacològiques, com per exemple, l’ús de pomades, xarops o gotes, així com mesures no farmacològiques, com ara la distracció per tal de minimitzar el dolor dels infants que tractem.

Pacients nacionals i internacionals

Aquesta unitat assistencial ofereix tractament a pacients pediàtrics amb malalties cròniques, oncohematològiques i de diverses especialitats. El nombre de pacients d’arreu d’Espanya i d’altres països ha augmentat, com també ho ha fet l’atenció altament especialitzada que els oferim.

Comparteix