Back to top

L’Hospital Sant Joan de Déu ofereix un nou model de formació mòbil per a professionals sanitaris basat en el microlearning

Els metges i infermeres de pediatria poden seguir unes càpsules formatives de curta durada a través del seu smartphone

24 Març 2017
Les interaccions formatives es duen a terme sempre a través del mòbil.
Les interaccions formatives es duen a terme sempre a través del mòbil.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2017/2017_03_24_noticia_microlearning_x945.jpg

L’Hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa un model de formació innovador per a professionals de l’àmbit sanitari que està basat en el microlearning. A través de la plataforma creada per l’empresa Snackson, l’hospital ha creat unes càpsules formatives de curta durada que els metges i infermeres de pediatria poden seguir a través del seu  smartphone.

El microlearning permet disposar d’una manera àgil de la informació que es necessita en format de breus continguts i amb una alta mobilitat. Això facilita la retenció dels continguts per part de l’alumne i el pragmatisme que demanden els professionals.

Per fomentar el compromís de l’usuari amb la formació, el nou model incorpora en el procés d’aprenentatge la gamificació, que aplica les principals dinàmiques del joc per aconseguir els objectius fixats.

Les interaccions es duen a terme sempre a través del mòbil. Els alumnes es descarreguen l’app d’Snackson al seu mòbil i reben notificacions cada cop que hi ha un contingut nou disponible.

La formació que ofereix l'Hospital Sant Joan de Déu a través del microlearning ja inclou càpsules de formació sobre tècniques per als  pacients amb problemes respiratoris, com l'oxigenoteràpia d'alt flux, i sobre l'hospital sense dolor i mesures de confort. Les formacions s'estructuren en forma de joc amb informació, vídeos i preguntes per reforçar aquests coneixements. Les càpsules formatives són la base dels continguts.

L’Hospital ha inclòs aquest canal dins de l’oferta formativa per a professionals que ofereix a través de l’Aula de Pediatria Sant Joan de Déu.

 

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
L’Hospital Sant Joan de Déu ofereix un nou model de formació mòbil per a professionals sanitaris basat en el microlearning