Back to top

Josep Serrat Tarrés

Josep Serrat, Director de Planificació i Suport a la Gestió Hospital Sant Joan de Déu

Josep Serrat Tarrés

Idiomes:
Català, castellà, francès
Director de Planificació i Suport a la Gestió
Expert en:
Gestió assistencial. Medicina Familiar i Comunitària

Idiomes:
Català, castellà, francès

Com facultatiu assistencial ha treballat en àrees d'urgències i centres d'atenció primària de salut. En l'àmbit de gestió ha exercit com a director d'equip d'atenció primària, director de salut pública d'un sector sanitari, director assistencial d'atenció primària i de salut pública de Badalona Serveis Assistencials (BSA), Gerent del Centre Integral de Salut Cotxeres (CIS Cotxeres) i membre del patronat del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. En l'actualitat ostenta la responsabilitat de la Direcció de Planificació i Suport de la Gestió de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Un dels seus principis és que qualsevol problema té una bona solució, només cal trobar-la.

En l'àmbit acadèmic, es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 1986 i es va especialitzar en Medicina de Família i Comunitària el 1990. Posteriorment va rebre la diplomatura en Sanitat per l'Escola Nacional de Sanitat i va estudiar un postgrau de mètodes estadístics en Ciències de la Salut a la UAB. Va realitzar també un postgrau sobre formació psicosocial del professional d'Atenció Primària de Salut per la Universitat Pompeu Fabra el 1997. L'any 2004 va completar la seva formació amb el Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries de la UAB.