Back to top

Juan Manuel Carretero Bellón

Juan Manuel Carretero Bellón, cirurgià Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Juan Manuel Carretero Bellón

Idiomes:
Castellà i català
Cirurgià pediàtric
Expert en:
Cardiologia pediàtrica. Cardiopaties congènites

Idiomes:
Castellà i català

Formació

  • Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona. Cursos de doctorat de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Suficiència investigadora, juny de 1999. 
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Rovira i Virgili. Reus. 

Docència

  • Professor associat al Departament de Pediatria. Universitat Rovira i Virgili.