Back to top

Julio Moreno Hernando

Julio Moreno Hernando, neonatòleg Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Julio Moreno Hernando

Idiomes:
Català, castellà, anglès

Em trobaràs a

Neonatologia
Neonatòleg
Expert en:
Cures Intensives Neonatals. Malalties cardiopulmonars
Coordinador de la Unitat de Cures Intensives Neonatals

Idiomes:
Català, castellà, anglès

Tinc una llarga experiència en l’àrea neonatal, en la qual treballo des de fa 27 anys. He treballat en totes les àrees de la Neonatologia, especialment en malalties cardiopulmonars. 

Em trobaràs a

Neonatologia