Back to top

Com es manifesta la malaltia en els nens i les nenes?

Les investigacions que s’han fet fins ara semblen indicar que els nens i les nenes tenen menys probabilitats de desenvolupar una forma greu de la COVID-19, tot i que sempre existeixen casos que es compliquen o manifestacions atípiques de la malaltia. L’anàlisi en profunditat del col·lectiu pediàtric, comptant amb prou casos i fet de forma estandarditzada, és clau per avaluar les diferències en la presentació de la malaltia respecte els adults.

Entendre la raó d’aquestes diferències pot ajudar a desenvolupar tractaments i estratègies de prevenció aplicables a tota la població. Necessitem estudiar de forma coordinada un gran número de pacients per respondre les preguntes clau.

Quines son les manifestacions i els efectes a llarg termini de la COVID-19 en infants?

Les primeres evidències epidemiològiques i clíniques sobre la COVID-19 suggereixen diferències significatives en la susceptibilitat a la malaltia i la seva gravetat entre la població pediàtrica i adulta. A més, les nenes i nens afectats solen presentar formes més lleus de la malaltia o fins i tot són asimptomàtics, tot i que hi ha alguns casos greus. Pel que se sap d’altres infeccions respiratòries, els infants són un grup en risc de patir infeccions respiratòries greus, per això sorprèn la baixa afectació de la COVID-19 en edats pediàtriques. 

Estem duent a terme un gran estudi de seroprevalença, amb un número suficient de casos i estudiats de forma estandaritzada, que permetrà caracteritzar en detall la manifestació de la malaltia, en nens prèviament sans però també en aquells casos amb afectacions cròniques o greus prèvies. Per una banda, comparant diferents factors (biomarcadors) entre grups de pacients greus i no greus podrem esbrinar com predir quins casos desenvoluparan la malaltia de manera més agressiva, i així avançar-nos a les complicacions de la malaltia. Per l’altra banda, podrem estudiar quins son els millors tractaments per a les manifestacions greus i atípiques, o en nens amb afectacions prèvies.

Aquest estudi també farà un seguiment dels pacients al llarg del temps per saber quins son els efectes a llarg termini de la COVID-19 en infants, cosa que per ara es desconeix.

Què fa diferent als infants i als adults enfront la COVID-19?

Els nens i nenes tenen una microbiota (conjunt de microorganismes que habiten al nostre cos) diferent de la dels adults, i sembla que això podria ser un factor protector respecte la malaltia. També s’ha vist que tenen nivells diferents d’ACE-2, el receptor al que s’uneix el coronavirus per entrar a les nostres cèl·lules. De la mateixa manera, la immunitat també pot ser un factor que jugui un paper important en protegir els infants enfront el coronavirus.

L’anàlisi de les manifestacions clíniques i del comportament de la malaltia pot ajudar a descobrir si aquests factors actuen realment com a protectors enfront del coronavirus, i veure si es podrien replicar en la població adulta. Estem duent a terme diversos estudis amb gran número de casos per investigar aquests factors en infants i adults. Els resultats obtinguts seran essencials per entendre com la COVID-19 es manifesta en la població pediàtrica, i quines son les diferències essencials amb els adults. 

La informació que obtinguem dels estudis que tenim en marxa serà essencial per seguir avançant en la prevenció, diagnòstic i tractament de la COVID-19. Entendre com la COVID-19 afecta els infants, pot ser la clau per saber com es podria reduir la transmissió o la severitat de la infecció en adults.

Comparteix