Back to top

Els infants són transmissors de la malaltia?

Entendre quina és la capacitat de transmissió de la COVID-19 dels nens a altres menors o adults és una qüestió clau amb grans implicacions educatives i socials. Per donar resposta a aquesta pregunta, l'Hospital Sant Joan de Déu ha dissenyat diversos estudis per avaluar la infectivitat i la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 entre la població infantil en un entorn de convivència semblant al d’una escola.

Un dels estudis més extensos ha estat el de casals d'estiu, que ha recollit de forma sistemàtica mostres de 1.905 participants a 22 casals d'estiu de l'àrea de Barcelona durant cinc setmanes, a més d'investigar altres grups de convivència d'altres casals on un els nens o el monitor havia estat diagnosticat de COVID-19. En total, l'estudi ha inclòs a més de 2.000 participants i és un dels més amplis que s'han realitzat a nivell internacional per avaluar la infectivitat i la transmissió del SARS-CoV-2 entre la població infantil en un entorn similar a l'escolar, com són els casals d'estiu.

Aquest projecte es complementa amb altres estudis, com el de col·laboració amb el Futbol Club Barcelona que es va iniciar a l'agost. Es tracta d'una investigació amb més de 150 jugadors i jugadores així com els entrenadors i adults amb els quals conviuen. Aquest estudi permetrà avaluar la transmissió del virus durant diversos mesos dins d'un entorn de convivència semblant a l'escolar, en aquest cas en activitats esportives.

Aquests estudis formen part de la plataforma Kids Corona, que té entre els seus objectius donar resposta a aquestes qüestions fonamentals.

Com estudiem la capacitat de transmissió de la COVID-19 dels infants?

Per respondre aquesta pregunta hem dissenyat diversos projectes que parteixen d’infants amb la COVID-19 i estudien les persones amb les que tenen o han tingut contacte. Això permetrà investigar de quina manera els nens i les nenes transmeten la infecció i també en quin grau infecten i s’infecten.

L’estudi més ambiciós per donar resposta a aquesta pregunta és el de casals d’estiu, que ha avaluat de forma periòdica i sistemàtica en quina proporció els infants tenen i transmeten la COVID-19. Aquesta iniciativa s'ha finançat gràcies a importants donacions privades, ha representat el desplegament d'un equip de més de 60 professionals i ha implicat a diversos experts nacionals i internacionals en el seu disseny i seguiment, com el BIOCOMSC de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'ISGlobal o el Centre de Regulació Genòmica. A més, s'ha desenvolupat en coordinació amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya seguint la seva línia d'actuació relativa a la COVID-19 i els infants.

Aquest gran projecte es complementarà amb l’estudi de casos d’infants amb resultat de la prova de la PCR positiu i els seus contactes, atesos a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona o que es comuniquin amb l’Hospital en conèixer el resultat positiu de la prova PCR.

A més, la col·laboració amb el FC Barcelona permetrà avaluar la transmissió del virus durant diversos mesos dins d'un entorn de convivència semblant a l'escolar, concretament en activitats esportives.

Els resultats d’aquests estudis donaran una informació clau per conèixer en quina mesura els infants poden infectar-se i contagiar la COVID-19. Aquestes dades seran fonamentals per a poder contribuir a decidir les millors estratègies per continuar la vida educativa i social dels infants, les quals també tindran un impacte directe en els adults.

Estudi Kids Corona als casals d'estiu

Com es transmet el coronavirus en un entorn similar a l'escolar? L'estudi a casals d'estiu de la plataforma Kids Corona és una investigació única a nivell internacional que ha adreçat aquesta pregunta per ajudar a afrontar la tornada a les escoles.

Què hem descobert fins ara amb la nostra investigació? (actualitzat 26 agost 2020)

L’equip d’investigació de la plataforma Kids Corona ha analitzat, de forma sistemàtica, mostres de més de 2.000 participants a casals d’estiu de l’àrea de Barcelona durant cinc setmanes.

Els resultats preliminars de les proves de PCR, en les quals prenem una mostra de saliva o nasofaríngia per detectar la presència del coronavirus, ha identificat un total de 39 casos índex (de nova aparició): 30 infants i 9 monitors.

Els 30 casos pediàtrics han tingut contacte amb 253 nens i nenes durant els casals (pertanyents als seus grups estables de convivència), 12 dels quals (4,7%) han estat contagiats (positius secundaris), fet que representa un número reproductiu empíric local (R) del 0,3. Aquesta taxa és gairebé sis vegades més baixa que la que presentava la població general (1,7 a 2) en el moment de fer-se l'estudi en les àrees on estaven ubicats els casals d'estiu.

La major part dels casos índex pediàtrics detectats (22) no han transmès cap infecció en els casals. Cinc casos índex ho han transmès a un contacte, dos a dos contactes i un a tres contactes. Pel que fa a les edats dels infants analitzats, cal dir que, en el present estudi, els més petits (menors de 12 anys) han mostrat la mateixa capacitat de transmissió de la malaltia que els més grans (de 13 a 17 anys).

Infografia de l'estudi Kids Corona als casals d'estiu

Les activitats s'han desenvolupat en un entorn similar al d'una escola, implementant mesures bàsiques de contenció de risc: rentat de mans freqüent, grups "bombolla" reduïts, ús de mascareta i activitats principalment a l'aire lliure.

L’estudi demostra que la distribució dels infants en grups “bombolla” és eficaç per a contenir la transmissió de la infecció, per facilitar la traçabilitat dels contactes i per permetre la quarantena selectiva. A més, el fet de rentar-se les mans de forma protocol·litzada cinc o més vegades al dia s'ha associat a una disminució en la transmissió de la malaltia.

També s’ha trobat una alta correlació entre la incidència de la infecció en la població general i el nombre de casos índex detectats als centres de la mateixa zona, el que demostra que els participants en activitats d'estiu no han estat grans transmissors de la malaltia i que el cribratge proactiu en àrees d'alta incidència pot ser molt efectiu.

Tot i que cal tenir en compte algunes limitacions de l’estudi, com el temps reduït del mateix (cinc setmanes) o el fet que les activitats dels casals d'estiu s'han fet a l'aire lliure i amb grups petits, de manera que els resultats no són directament extrapolables a altres condicions, les dades obtingudes donen pistes per obrir les escoles d'una forma segura i controlada, aplicant mesures com les que s'han implementat als casals d'estiu: grups “bombolla”, utilització de mascareta i rentat de mans freqüent.

Comparteix