Back to top

Laia Segura Marginet

Laia Segura Marginet, psicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Laia Segura Marginet

Idiomes:
Català i castellà
Psicòloga
Experta en:
Psicologia i trastorns de l'espectre de l'autisme

Idiomes:
Català i castellà

Com psicòloga desenvolupo la meva activitat a la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar (UTAE) i en un centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. La meva principal línia de treball és l'abordatge i l'atenció a persones amb trastorns de l'espectre de l'autisme, així com a les seves famílies i diferents entorns. Gaudeixo del treball proper amb les persones. Veig la diversitat com una valuosa font que ens aporta varietat de riqueses i aprenentatges.

Formació

  • ​Postgrau Intervenció en Atenció Precoç, Primera Infància i Família, Universitat de Barcelona, 2018.
  • Màster Sanitari de Psicologia Infanto-Juvenil, Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual, 2014.
  • Formació en ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), Hospital Universitari Mútua de Terrassa, 2011.
  • Formació en ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), Hospital Universitari Mútua de Terrassa, 2011.
  • Llicenciatura de Psicologia, Universitat de Barcelona, 2005-2009.