Back to top

Laura Montserrat Pérez López

Laura Montserrat Pérez López, cirurgiana Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Laura Montserrat Pérez López

Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès
Cirurgiana ortopèdica i traumatòloga pediàtrica
Experta en:
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Pediàtrica. Malformacions congènites

Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

La meva trajectòria professional se centra en la Cirurgia Ortopèdica i la Traumatologia Pediàtrica. Exerceixo la meva activitat pública a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Tinc diverses publicacions científiques en aquest àmbit i col·laboro com a revisora d’articles per a revistes indexades del nostre camp. Participo activament en la Societat Espanyola d’Ortopèdia Pediàtrica. Així mateix, sóc membre de diverses societats científiques, com ara SECOT, SEOP, SECMA, FESSH i SEFEX. 

Formació

  • Tesi doctoral en curs, Universitat de Barcelona, 2013 - actualitat.
  • Postgrau d’Anatomia Quirúrgica de l’Aparell Locomotor, Universitat de Barcelona, 2009.
  • Especialització en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, M.I.R. Universitat Internacional de Catalunya, examen SECOT,  2005 - 2010.
  • Llicenciatura de Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona, 1998 - 2004.

Experiència internacional

  • Primera beca Gasol Foundation. Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Pediàtrica. Formació medicoquirúrgica, Children’s Hospital Los Angeles, Estats Units, 2013.
  • Beca FESSH. Departament de Cirurgia Reconstructiva de la Mà Pediàtrica. Formació clinicoquirúrgica, Great Ormond Street Children’s Hospital, Londres, Regne Unit, 2013.
  • Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Pediàtrica. Estada de formació clinicoquirúrgica, supervisió del Prof. J. Sales de Gauzy, Hôpital des Enfants de Purpan, Tolosa de Llenguadoc, França, 2010.