Back to top

Leucèmia

La leucèmia és el càncer més freqüent en l'edat infantil. Apareix quan els glòbuls blancs de la sang es transformen en cèl·lules malignes o canceroses.

Tractament

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona pertany a l'Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC), cosa que ens permet accedir als tractaments més innovadors i incloure els nostres pacients en assajos clínics pioners.

Tipus de leucèmies infantils que tractem:

  • Leucèmia limfoblàstica aguda (LLA)
  • Leucèmia mieloide aguda (LMA)
  • Altres leucèmies infreqüents, com la leucèmia mieloide crònica (LMC) i la  leucèmia mielomonocítica juvenil (LMMJ)

Resultats

El 84 % dels nostres pacients amb limfoblàstica sobreviu als cinc anys.

Investigació

Som un dels pocs centres d'Europa i l'únic d'Espanya que tracta els pacients amb leucèmia limfoblàstica CD19 amb assaig clínic de teràpia cel·lular.

Comparteix