Back to top

Leucèmia

La leucèmia és el càncer més freqüent en l'edat infantil. Apareix quan els glòbuls blancs de la sang es transformen en cèl·lules malignes o canceroses. Entre les leucèmies infantils que tractem es troben les següents:

  • Leucèmia limfoblàstica aguda (LLA)
  • Leucèmia mieloide aguda (LMA)
  • Altres leucèmies infreqüents, com la leucèmia mieloide crònica (LMC) i la  leucèmia mielomonocítica juvenil (LMMJ)

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona pertany a l'Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC), fet que ens permet accedir als tractaments més innovadors i incloure els nostres pacients en assajos clínics pioners. Un cas paradigmàtic de nous tractaments és l'aplicació de la immunoteràpia CAR-T 19: el nostre és un dels pocs centres d'Europa i l'únic d'Espanya que ofereix aquesta teràpia per a pacient pediàtric.

Actualment el tractament amb immunoteràpia CAR-T 19 s'ofereix en els casos de pacients que han estat sotmesos a tractaments convencionals sense èxit, generalment amb una o més recaigudes.

Recerca

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona investiga els principals tipus de leucèmia infantil que afecta els nostres pacients. L'objectiu dels nostres grups de recerca sobre leucèmia pediàtrica és aprofundir en el coneixement de l'origen i les bases moleculars d'aquest tipus de càncer per aconseguir noves eines de diagnòstic, pronòstic i tractament. 

Els nostres resultats

Pacients amb leucèmia limfoblàstica
84%
sobreviuen passats cinc anys
Comparteix