Back to top

Condicions i llicència d’ús de l’app de l’Hospital Sant Joan de Déu

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i l’ús que pots fer de l’aplicació de l’Hospital Sant Joan de Déu (d’ara endavant, “l’app”), així com les condicions en què s’atorga aquesta llicència d’ús (d’ara endavant, “llicència d’ús”). 

La redacció vigent d’aquests termes i condicions es posa a disposició de l’usuari (d’ara endavant, l’“usuari”) i és de lectura i acceptació obligades durant el procediment de descàrrega i instal·lació de l’app.

1. Avís legal

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el titular de l’app, n’ostenta tots els drets d’explotació i, per tant, té capacitat per permetre a l’usuari descarregar-se’l i fer-ne ús. El responsable d’aquesta app és:

Hospital Sant Joan de Déu
N.I.F: R5800645C
Adreça: Passeig Sant Joan de Déu, 2 – 08950 - Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 93 253 21 00
Correu electrònico: info@sjdhospitalbarcelona.org

2. Condicions d’accés a l’app

L’accés es fa a través de l’app Hospital Sant Joan de Déu.

3. Llicència d’ús i propietat intel·lectual

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’Hospital Sant Joan de Déu atorga a l’usuari una llicència d’ús amb la finalitat d’instal·lar l’app en el seu dispositiu mòbil (telèfon mòbil i tauleta).

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’app, inclosos el disseny gràfic, els continguts i les bases de dades, corresponen a l’Hospital Sant Joan de Déu perquè són propietat seva o en té les llicències necessàries.

La llicència d’ús té caràcter limitat i no exclusiu, i l’usuari en cap cas no podrà:

 1. Cedir drets, subllicenciar, llogar, distribuir ni atorgar a tercers drets de cap tipus sobre la llicència d’ús concedida.
 2. Fer o permetre que es faci cap modificació, traduir, descompilar o dur a terme cap tipus d’enginyeria inversa.
 3. Suprimir, ocultar o alterar qualsevol avís relatiu als drets d’autor o la propietat intel·lectual de l’app.
 4. Fer servir l’app amb finalitats diferents dels serveis oferts.

L’Hospital Sant Joan de Déu es reserva el dret a fer totes les modificacions i les millores que consideri necessàries a l’app i, en aquest cas, posarà a disposició de l’usuari les actualitzacions convenients. Es recomana a l’usuari que mantingui l’aplicació actualitzada.

4. Marques i noms comercials

Queda prohibit l’ús de marques, noms comercials, noms de domini o qualsevol signe distintiu de l’Hospital Sant Joan de Déu que contingui l’app, inclosos el propi nom de l’app i el gràfic amb el qual se la identifica.

5. Accés a funcions i permisos d’execució

L’app sol·licitarà permisos a demanda a l’usuari; és a dir, no cal una configuració prèvia, però cada vegada que l’app requereixi accedir a determinades funcions del dispositiu mòbil (com ara la geolocalització o l’accés a documents per descarregar o compartir informació o imatges mitjançant l’app), hi sol·licitarà permís indicant el motiu i la descripció de l’ús.

És possible que l’app estigui adaptada o que disposi de funcions de trucada. Per tant, per prestar aquests serveis l’app haurà d’accedir a la funcionalitat de trucada del dispositiu mòbil.

6. Condicions d’ús de l’app

Aquestes condicions d’ús de l’app en regularan la utilització, sense perjudici de les condicions a què estigui subjecte cadascun dels serveis de l’Hospital Sant Joan de Déu als quals l’usuari pugui accedir a través de l’app.

L’ús de l’app requereix que s’instal·li en un dispositiu mòbil compatible i que tingui accés a Internet, així com un sistema operatiu compatible: iOS (versió mínima iOS 9) o Android (versió mínima Kit Kat 4.4). L’app pot requerir que l’usuari actualitzi el programari o el sistema operatiu perquè no en quedi afectat el rendiment. 

L’Hospital Sant Joan de Déu garanteix la seguretat de l’app i dels serveis als quals es pot accedir a través de l’app. Pel que fa a les claus d’accés als serveis, l’usuari serà l’únic responsable custodiar-les, usar-les i introduir-les a l’app. Així mateix, l’usuari serà l’únic responsable de la seguretat, l’ús i la custòdia del dispositiu mòbil on s’instal·li l’app.

7. Advertències d’ús de l’app

L’app de l’Hospital Sant Joan de Déu permet accedir, des de dispositius mòbils, a eines útils per facilitar el contacte amb l’Hospital. Disposa d’una àrea pública amb eines d’accés directe quan s’obre l’app i d’una àrea privada, el Portal del pacient.

Àrea pública

La descàrrega de l’app permet accedir als serveis següents:

 • Portal Faros. Conté consells de salut infantil i hàbits saludables.
 • Mapa de l’Hospital. Permet trobar fàcilment una habitació, les consultes externes d’un servei i els diversos edificis de l’Hospital.
 • Serveis i horaris. Informa sobre els serveis útils a disposició de pacients i acompanyants: cafeteria, aparcament, espais de joc, etc.
 • Contacte i xarxes socials.
 • Col·labora amb nosaltres. Informa't sobre com col·laborar amb l’Hospital. 
 • Serveis internacionals. Dona resposta als dubtes més freqüents.
 • Webs i aplicacions. Ofereix una selecció de portals temàtics i apps recomanades. 
 • Agenda d’actes. 
   

Àrea privada - Portal del pacient

Els pacients de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que estiguin donats d’alta al Portal del pacient poden comunicar-se amb el seu equip clínic d’una manera segura i accedir als serveis següents:

 • Agenda de cites. Calendari de cites programades amb els especialistes de l’Hospital.
 • Informació de salut. Accés a informació de salut compartida per l’Hospital o algun professional.
 • Documentació i informes. Consulta d’informes clínics i documentació.
 • Contacte. Possibilitat de comunicació amb el professional clínic de referència.
 • Qüestionaris. Possibilitat de respondre a qüestionaris de seguiment de l’estat de salut del pacient.

8. Responsabilitat

L’app es proporciona en el seu estat actual de desenvolupament i posa a disposició de l’usuari les funcionalitats disponibles en cada moment, sempre adequades als serveis que s’hi ofereixen. Per tant, l’Hospital Sant Joan de Déu garanteix únicament i exclusivament la idoneïtat de l’app per als serveis oferts i per a la plataforma o els sistemes operatius per als quals ha estat desenvolupada.

L’Hospital Sant Joan de Déu no garanteix en cap cas la disponibilitat dels serveis que s’ofereixen a través de l’app, ja que l’accés depèn de circumstàncies alienes al seu control i a l’app mateixa, com ara la disponibilitat o el bon funcionament del dispositiu terminal on s’instal·li o de les xarxes de telecomunicacions del proveïdor contractat per l’usuari. Per tant, l’Hospital Sant Joan de Déu no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, accessibilitat i funcionament dels serveis oferts quan això sigui causat pels motius esmentats anteriorment.

L’Hospital Sant Joan de Déu no assumeix cap compromís de manteniment evolutiu o de continuïtat de l’app. Per tant, en qualsevol moment pot substituir-la o simplement fer que no estigui disponible, sense cap obligació ni responsabilitat envers l’usuari.

9. Modificació

L’Hospital Sant Joan de Déu podrà modificar aquestes condicions i la llicència d’ús en qualsevol moment, sense necessitat de fer un preavís o una notificació a l’usuari. Les noves condicions seran vàlides des del moment que es publiquin. Per això, es recomana a l’usuari que hi accedeixi periòdicament i que les consulti a fi de conèixer els canvis que s’hi hagin introduït.

Aquestes condicions i llicència d’ús es regiran per la legislació espanyola.

Última actualització: Març 2019

Comparteix