Back to top

Luis García Aparicio

Luis Garcia Aparicio, cirurgià pediàtric Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Luis García Aparicio

Idiomes:
Català, castellà i anglès

Em trobaràs a

Cirurgia Urologia
Cirurgià pediàtric
Expert en:
Urologia pediàtrica. Cirurgia mínimament invasiva en les uropaties. Bufeta neurògena, hipospàdies i extròfia vesical
Cap de la Unitat d’Urologia Pediàtrica.

Idiomes:
Català, castellà i anglès

Em vaig formar com a cirurgià pediàtric a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Després de la meva formació (via MIR), vaig continuar com a adjunt al mateix hospital i em vaig especialitzar en l’àrea d’urologia pediàtrica. Allà vaig poder desenvolupar la cirurgia mínimament invasiva en el camp de la urologia pediàtrica. Després d’aquests anys d’experiència, he obtingut el Certificat europeu en urologia pediàtrica, que reconeix els professionals que compleixen amb els estàndards que exigeix la Comunitat Europea per exercir la urologia pediàtrica tant en l’àmbit assistencial com en l’àmbit docent i científic. Actualment sóc el responsable de la Secció d’Urologia Pediàtrica del Servei de Cirurgia.

Em trobaràs a

Cirurgia Urologia

Formació

 • Fellow of the European Academy of Paediatric Urology (FEAPU).
 • Fellow of the European Board of Paediatric Surgery (FEBPS). 
 • Doctor en Medicina. Universitat de Barcelona, 2014.
 • Especialista en Cirurgia Pediàtrica (via MIR), Unitat Integrada de l’Hospital Clínic - Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona, 2002.
 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina, Unitat Docent de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995.

Experiència internacional

 • Pediatric Urology Department, Miami Children’s Hospital, Florida, Estats Units, 2013.

Activitat científica

 • L. García-Aparicio, E. Blázquez-Gómez, O. Martin, S. Pérez-Bertólez, J. Arboleda , A. Soria, X. Tarrado.  Randomized clinical trial between polyacrylate-polyalcohol copolymer (PPC) and dextranomer-hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) as bulking agents for endoscopic treatment of primary vesicoureteral reflux (VUR) World  J Urol 2018 DOI: 10.1007/s00345-018-2314-7.
 • L. García-Aparicio, E. Blázquez-Gómez, A. Vila Santandreu, JA Camacho, J. Vila-Cots, M. Ramos, I de Haro, O. Martin, X. Tarrado. Routine delayed voiding cystourethography after successful endoscopic treatment with Dx/HA of vesicoureteral reflux. Is it necessary? Actas Urol Esp  2016; 40(10); 635-9.
 • L. García-Aparicio, E. Blázquez Gomez, I de Haro, M. Bejarano, N. García-Smith, O. Martin, J. Rodó. Postoperative vesicoureteral reflux after high pressure balloon dilation to treat primary obstructive megaureter. Incidence, predisposing factors and management. World  J Urol 2015; 33: 2103-6.
 • L. García-Aparicio, E. Blázquez-Gómez, O. Martín, L. Krauel, I de Haro, J. Rodó. Características bacteriológicas y significado clínico de catéteres ureterales doble J en niños. Actas Urol Esp 2015; 39:53-56.
 • L. García-Aparicio, E. Blázquez-Gómez, O. Martín, A. Manzanares, N. García-Smith, M. Bejarano, J. Rodó, JM. Ribó. Anderson-Hynes pyeloplasty in patients less than 12 months. Is laparoscopic approach safe and feaseble? J Endourol 2014; 28(8): 906-8.
 • L. García-Aparicio, O. Martín, E. Blázquez-Gómez, P. Palazón, A. Manzanares, N, García-Smith, et al. Use of high-pressure balloon dilatation of the ureterovesical junction instead of ureteral reimplantation to treat primary obstructive megaureter: Is it justified? J Pediatr Urol 2013; 9: 1229-1233.

VeGEU més publicacions

Docència

 • Coordinador al Màster de Formació en Tècniques Quirúrgiques en Cirurgia Pediàtrica. Universitat de Barcelona.
 • Professor de l’assignatura de Trasplantament Renal al Màster de Competències Mèdiques Avançades. Universitat de Barcelona.