Back to top

Lydia De Sena De Cabo

Lydia De Sena, pediatric surgeon SJD Barcelona Children's Hospital

Lydia De Sena De Cabo

Cirurgiana ortopèdica i traumatòloga pediàtrica
Experta en:
Cirurgia ortopèdica i Traumatologia

Formació

  • Curs de Radiodiagnòstic General amb acreditació per a la direcció d'instal·lacions de raigs X amb objectius diagnòstics, 2002.
  • Diploma d'experta en Microcirurgia. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, acreditat pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada i la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut. 
  • Especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1991 - 1995.
  • Especialista en Medicina de l'Educació Física i de l'Esport,  1989-92, Escola de Medicina d'Educació Física i de l'Esport, Universitat de Barcelona.
  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Facultat de Medicina, Universitat Central de Barcelona, 1987.

Docència

  • Professora de l'assignatura Afeccions Medicoquirúrgiques II, segon curs de la diplomatura de Fisioteràpia. Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
  • Professora del màster de Medicina Esportiva en Traumatologia de l'Esport en edat escolar. Organitzat per l'Escola de Medicina de l'Educació Física i de l'Esport. Facultat de Medicina de Barcelona.