Back to top

Lydia De Sena De Cabo

Dra. Lydia De Sena

Lydia De Sena De Cabo

Cirurgiana pediàtrica
Experta en:
Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Formació

  • Curs de radiodiagnòstic general amb acreditació per a la direcció d'instal·lacions de raigs X amb objectius diagnòstics, 2002.
  • Diploma d'experta en Microcirurgia. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, acreditat pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada i la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut. 
  • Especialista en traumatologia i cirurgia ortopèdica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1991-1995.
  • Especialista en medicina de l'educació física i de l'esport,  1989-92, Escola de Medicina d'Educació Física i de l'Esport, Universitat de Barcelona.
  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Facultat de Medicina, Universitat Central de Barcelona, 1987.

Docència

  • Professora de l'assignatura Afeccions medicoquirúrgiques II, segon curs de la diplomatura de Fisioteràpia. Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
  • Professora del màster de Medicina Esportiva en Traumatologia de l'Esport en Edat Escolar. Organitzat per l'Escola de Medicina de l'Educació Física i de l'Esport. Facultat de Medicina de Barcelona.