Back to top

Maria del Carme Pàmies Auvi

Maria del Carme Pàmies Auvi, anestesista Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Maria del Carme Pàmies Auvi

Em trobaràs a

Anestesiologia
Anestesista pediàtrica
Experta en:
Anestesiologia, sedació i reanimació

Em trobaràs a

Anestesiologia