Back to top

Martí Pons Òdena

Martí Pons Òdena, pediatre Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Martí Pons Òdena

Idiomes:
Català, castellà, anglès
Pediatre
Expert en:
Cura respiratòria del pacient crític. Ventilació mecànica no invasiva
Coordinador del Programa de ventilació domiciliària

Idiomes:
Català, castellà, anglès

Sóc metge intensivista pediàtric a l’Hospital Sant Joan de Déu des del 1998. Vaig acabar la residència en Pediatria el 1994 i vaig aprofundir en el coneixement de les cures intensives pediàtriques fins al 1997. Actualment, entre les meves àrees d’interès especial, hi ha la recerca en ventilació mecànica i la promoció, a escala internacional, de l’ús de la ventilació no invasiva en el pacient tant agut com crònic. Segueixo l’antiga màxima "Tracta els altres com t’agradaria que et tractessin a tu".

Formació

 • Curs d’Ecografia Toràcica. Hospital Parc Taulí de Sabadell, 2017
 • Fonaments en Estadística. Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
 • Doctor en Medicina. Universitat de Barcelona, 2013.
 • Estada formativa sobre broncoscòpia flexible. Hospital Parc Taulí de Sabadell, 2004.
 • Llicenciatura de Medicina, Universitat de Barcelona, 1990.
   

Experiència internacional

 • Ponència en el Congrés mundial de Cures Intensives Pediàtriques. 2016, Toronto.
 • Ponència en el Congrés indonesi de Cures Intensives Pediàtriques. 2016, Bandung.
 • Ponència en el Congrés europeu de Cures Intensives Pediàtriques. 2014, Barcelona.
 • Ponència en el Congrés mundial de Cures Intensives Pediàtriques. 2014, Istanbul.
 • Ponència en el Congrés mundial de Cures Intensives Pediàtriques. 2011, Sidney.
 • Tallers i cursos de ventilació no invasiva. Des del 2008, a Suïssa, l’Argentina, Kuwait, Israel, Austràlia, Turquia, França i Anglaterra.

Activitat científica

 • Grup de recerca no consolidat en el pacient crític des del 2012.
 • Grup de treball respiratori de la Societat Europea de Cures Intensives Pediàtriques i Neonatals (ESPNIC) des del 2012.
 • Grup de treball respiratori de la Societat Espanyola Cures Intensives Pediàtriques (SECIP) des del 2001.
 • Recerca individual sobre la cura respiratòria del pacient en estat crític, 1998 - 2012.

Veure activitat científica

Docència

 • Non-invasive in Pediatrics. Societat Europea de Cures Intensives Pediàtriques i Neonatals des del 2012.
 • Màster en Cures d’Infermeria en la Infància i Adolescència. Escola Universitària d’Infermeria del Campus Docent Sant Joan de Déu, des del 2005.
 • Màster en Cures d’Infermeria en Cures Intensives Pediàtriques. Escola Universitària d’Infermeria del Campus Docent Sant Joan de Déu, des del 2004.
 • Cursos de ventilació no invasiva de la SECIP des del 2005.
 • Cursos de ventilació mecànica de la SECIP des del 2004.

Veure activitat docent