Back to top

Medicina de la rehabilitació

Medicina de la rehabilitació

L'equip de metges rehabilitadors coordina els processos. Després de fer el diagnòstic funcional es posa en marxa el programa terapèutic adaptat a cada nen.

  • En casos d'espasticitat infiltrem els músculs espàstics amb toxina botulínica guiada per ecografia.
  • Efectuem artrocentesi i infiltració amb corticoides en els nens reumàtics, també guiats per ecografia.
  • Realitzem la prescripció d'ortesis, cadires de rodes i altres productes, quan el pacient ho necessita.
  • Prescrivim tractament rehabilitador quan el nen ho requereix i en fem el seguiment posterior amb l'equip interdisciplinari fins a determinar el moment de l'alta.   
  • Coordinem els pacients que han patit un TCE o una lesió medul·lar durant l'ingrés.
Comparteix